20 maart 2014

Geroepen tot discipelschap

Discipel, Jezus volgen, navolging

Jezus stuurde na Zijn opstanding de 12 apostelen de wereld in
met de opdracht alle volken tot Zijn discipelen te maken.
Hij roept op tot discipelschap,
om leerling en navolger van Hem te zijn.

Discipel zijn van Jezus heeft een diepe inhoud.
Het gaat veel verder dan de hedendaagse betekenis van leerling zijn.
Een leerling is iemand die tijdelijk onderwijs volgt
en daarna de praktijk in gaat.
Maar discipel zijn betekent niet alleen Zijn onderwijs tot je nemen,
maar ook dat je oplettend naar Jezus, de Meester, kijkt
en precies zo leert te leven als Hem.
Zodat je Hem kunt imiteren in je dagelijks leven.

Nu Jezus opgevaren is naar de hemel,
wil Hij gelovigen inschakelen en gebruiken
om Hem bekend te maken aan de wereld.
Nu Hij niet langer aanwezig is op aarde,
wil Hij dat wij, Gods kinderen, Zijn ambassadeurs zijn.
Wij mogen Hem representeren.
De wereld laten zien wie Jezus is, wie God is.
Een geweldige taak en verantwoordelijkheid.
Een taak die we alleen kunnen volbrengen
langs de weg van discipelschap.
Want een discipel verlangt ernaar te doen wat Jezus deed.
En zo kan hij de wereld laten zien wie Jezus is.
Op deze manier schakelt God ons in voor de dienst in Zijn Koninkrijk.

Aan het dienen in Gods Koninkrijk gaat een voorbereidingsfase vooraf.
Een discipel van Jezus moet leren met Hem te leven.
Hij moet leren luisteren naar Zijn onderwijs in de Bijbel.
Hij moet zich oefenen om met Hem te communiceren.
Leren om met God te spreken door gebed
en gevoelig te worden voor het horen van Gods stem.
Discipel zijn kan niet zonder een relatie met Hem op te bouwen.
In de leerschool van het discipelschap
moet een leerling goed opletten en nagaan
wat Jezus allemaal deed en hoe Hij het deed.
En dat daarna ook zelf gaan doen.
Zo leert hij hoe hij Jezus kan navolgen
en zal hij in zijn doen en laten steeds meer op Hem gaan lijken.

Discipel zijn is niet iets wat altijd gemakkelijk gaat.
Je hebt er discipline en toewijding voor nodig.
Je zult bereid moeten zijn om jezelf weg te cijferen
en Jezus de hoogste plek in je leven te geven.
Dat vraagt voortdurende training en oefening
om trouw te zijn in het gehoorzamen van God.
Gehoorzaamheid is soms erg moeilijk.
Maar God wil er Zijn zegen aan verbinden.
Alleen door gehoorzaamheid aan Gods wil
zijn wij bruikbaar en van waarde voor het dienen in Gods Koninkrijk.

Jezus roept ook jou tot discipelschap.
Hij wil niet alleen jouw Verlosser zijn,
maar ook jouw Rabbi en Meester.
In hoeverre laat jij je leven leiden door Jezus?
Of hou je liever zelf de touwtjes van je leven in handen
en ben jij alleen bereid Hem te volgen voor zover het jou uitkomt?
Treed in de voetsporen van Jezus,
ga als een discipel doen wat Hij deed,
dan zal God je op een geweldige manier
kunnen gebruiken om te dienen in Zijn Koninkrijk.

Geschreven door: Hillie Snoeijer, Geloofscoach CHRISTIENA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.