13 maart 2014

Je oude natuur kruisigenEen wedergeboren gelovige heeft twee tegengestelde naturen.
Enerzijds is er nog de oude, zondige natuur in zijn binnenste,
anderzijds beschikt hij over een nieuwe natuur door de inwoning van de Geest.
De oude natuur heeft zich stevig genesteld in alle uithoeken van zijn hart.
De oude natuur wordt in de Bijbel ook wel 'vleselijk' genoemd,
omdat het vaak de lichamelijk gevoelde verlangens zijn die ons van God willen aftrekken.
De nieuwe natuur is de nieuwe gerichtheid
die een christen ontvangt na bekering, bij de wedergeboorte.

De oude en nieuwe natuur kunnen niet met elkaar overweg.
Ze staan lijnrecht tegenover elkaar, zijn elkaars tegenstanders
De zondige neigingen van de oude natuur gaan in tegen
de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd.
Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict.
Wanneer wij toegeven aan onze vleselijke verlangens
dan vormt dat een barrière voor de doorwerking van Gods Geest.

Ieder mens kent behoeften.
Behoeften geven aan wat je nodig hebt om je leven als gelukkig te ervaren.
Vanuit onze behoeften ontstaan verlangens.
Verlangens zijn neigingen om die behoeften ook daadwerkelijk te vervullen.
Wanneer verlangens erg sterk worden, groeien ze uit tot begeerten en hartstochten.
Het verlangen om je behoeften te bevredigen is normaal en niet verkeerd.
Zo heeft God ons geschapen.
Maar door de zondeval hebben we de neiging gekregen tot zelfzuchtig denken.
Normale behoeften en verlangens groeien daardoor gemakkelijk uit tot
zondige en schadelijke verlangens, begeerten en hartstochten.
Die zondige begeerten en hartstochten
dwingen ons steeds meer om onze behoeften te bevredigen,
ze schreeuwen erom om bevredigd te worden.
En zo zijn we slaaf geworden van onze eigen begeerten.
Ze dwingen ons tot handelen, geven ons nauwelijks tijd om na te denken.

Door toe te geven aan verkeerde begeerten en hartstochten,
raken we verstrikt in het web van de zonde, van onze begeerten.
Hoewel zondige begeerten ons geluk voorspiegelen,
leidt het najagen van die begeerten nooit tot werkelijke bevrediging.
Want zodra je begeerte bevredigd is, wil je weer meer.
En zo blijf je je begeerten achterna lopen.
Tot je er doodongelukkig van wordt.

God roept ons op om te leven vanuit onze nieuwe natuur.
Te leven in verbondenheid met de Heilige Geest.
Door dat te doen zal onze oude natuur geleidelijk verzwakken.
Maar de oude natuur geeft zich niet zomaar gewonnen.
Zolang we leven blijven de zondige neigingen van onze oude natuur de kop opsteken.
God is daarom ook duidelijk in wat er verder moet gebeuren:
de oude natuur moet worden gedood, gekruisigd, weg ermee!
We moeten afrekenen met onze oude natuur.
We moeten sterven aan onze eigen begeerten,
zodat we het nieuwe leven met meer kracht en intensiteit kunnen leven.
Neem radicaal afstand van je zondige verlangens en begeerten.

Ga de strijd aan. Kruisig je oude natuur.
God wil je helpen in je strijd tegen je oude natuur.
En dat heb je dringend nodig, want alleen red je het niet.
Je oude natuur is sterk, maar de kracht van de Geest in jou is gelukkig veel sterker.
God wil je kracht geven voor de strijd,
maar het is jouw verantwoordelijkheid om je oude natuur te kruisigen.
Te sterven aan je eigen ego.

Het vraagt moed en volharding om die strijd aan te gaan,
het kan een enorme worsteling zijn om te strijden tegen je verkeerde begeerten.
Maar elke keer wanneer jij met Gods kracht 'NEE' zegt
tegen je zondige begeerten zal de aandrang zwakker worden.
Bied weerstand, ga leven vanuit je nieuwe natuur.
Het zal ongetwijfeld gaan met vallen en opstaan,
maar het zal je brengen op de plek van overwinning.
En dat levert je zoveel op.
Want leven vanuit je nieuwe natuur
is zoveel beter, mooier en bevredigender
dan leven vanuit je oude natuur!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.