4 juni 2014

Jac 4:1-12 Beter omgaan met conflicten

Conflicten, Hillie Snoeijer, Leef je geloof

Conflicten.
We hebben er allemaal mee te maken.
Als je leeft in een gebroken wereld
en omgaat met zondaars,
en dat doen we allemaal,
dan zullen er conflicten komen.
Hoe ga je ermee om?

Jacobus weet van conflicten.
Als broer van Jezus zag hij
de conlicten waarmee Jezus te maken had.
Hoe de mensen Jezus uit de weg wilden ruimen
en daarbij zelfs zover gingen dat ze Hem kruisigden.
Jacobus zag hoe Jezus daar mee omging.
Ook zelf kreeg hij te maken met conflicten.
De mensen probeerden hem het zwijgen op te leggen.
Wanneer Jacobus spreekt over conflicten
dan weet hij waar hij het over heeft.

Jacobus geeft aan dat de wortel van conflicten
niet buiten ons ligt, maar te vinden is in ons hart.
Een conflict begint in ons innerlijk, in ons emotionele leven.
Wij willen wat een ander heeft en wij niet hebben.
Die verlangens zetten ons aan tot slechte daden.
We nemen wat van de ander is, zodat wij het hebben.
Of we gunnen het de ander niet,
zodat we het geen van beiden hebben.
We zijn niet tevreden met wat God ons gegeven heeft.
En dat maakt ons strijdlustig.
En voor je het weet ontstaan hierdoor conflicten.

We kunnen op verschillende manieren met conflicten omgaan.
Op een wereldse manier
of op een manier zoals ook Jezus omging met conflicten.
Op een wereldse manier omgaan met conflicten
betekent je laten beheersen door je emoties.
Je ziet de ander als je vijand
en je wilt van de ander winnen.
Vaak komt er trots en hoogmoed om de hoek kijken.
Trots zegt "ik ben beter, ik heb gelijk, ik zal winnen".
Het gaat om MIJ en niet om wij.
Wanneer we met zo'n houding omgaan met conflicten,
zal het conflict snel van kwaad tot erger gaan
en zal de zaak spoedig escaleren en uit de hand lopen.
Dit is een wereldse manier van omgaan met conflicten.
De duivel wil ons als christenen graag
in dit wereldse patroon van omgaan met conflicten duwen.
Daar doen we hem een groot plezier mee,
want hij weet dat er dan alleen verliezers zullen zijn.

Maar het kan ook anders.
Kijk maar naar Jezus.
Hij kende conflicten in zijn leven,
maar Hij ging er niet op een wereldse manier mee om.
Hoe deed Hij dat?
Door te leven in de kracht van de Geest.
En die Geest leeft ook in jou en mij.
En daarom kunnen wij anders met conflicten omgaan.
We hoeven ons niet te laten beheersen door onze emoties.
Door de Geest ontvangen wij kracht om slechte verlangens de baas te worden.
Wanneer onze emoties opspelen,
bedenk dan dat de Geest in je is en laat je door Hem leiden.
Hij wil je leren beter met conflicten om te gaan.

De volgende dingen kunnen je helpen
om als christen beter om te gaan met conflicten:

1. De Geest wil je leren om nederig te zijn en je trots los te laten.
Nederigheid stelt je in staat om meer te luisteren en minder luidruchtig te praten.
Het maakt dat je meer oog krijgt voor de ander.
Nederigheid helpt je om je aan Gods gezag te onderwerpen.
Het gaat er niet om om het conflict te winnen,
maar vraag je af waar je God een plezier mee doet.
God wederstaat de trotsen,
maar geeft genade aan hen die nederig zijn.

2. Bij een conflict is er sprake van strijd.
Maar die strijd is niet tegen mensen,
je tegenstander is in werkelijkheid de duivel.
De duivel wil je graag laten geloven dat de ander je vijand is.
Hij wil je brengen op een weg die niet goed voor je is.
Maar weersta de duivel, laat je niet door hem gebruiken.
Dan zal hij van je weggaan.

3. Ga dichter naar God.
Zoek God en ga naar Hem toe in het conflict.
Dat kun je doen door bidden, bijbellezen, raad te zoeken bij christenen etc.
Al deze dingen zullen je helpen om anders met het conflict om te gaan.
Om je niet te laten leiden door je emoties,
maar in het conflict te zoeken naar Gods wil.

4. Ook al zijn we christenen, we gedragen ons soms als zondaars.
Wij maken fouten wanneer we in conflict zijn.
Niet alleen die ander, maar ook jij.
Jouw handen zijn net zo goed besmeurd met modder.
Neem verantwoordelijkheid voor je fouten.
Was je handen en zuiver je hart.
Dat zal je milder maken ten opzichte van de ander.

5. Wees geduldig. Maak je klein voor de Here.
Dan zal Hij je op Zijn tijd verheffen.
Hij zal je eruit helpen.

6. Spreek geen kwaad van elkaar en veroordeel elkaar niet.
Het is niet aan ons op de rechterstoel van Jezus te gaan zitten.
Die plaats komt alleen Jezus toe.
Niet wij zijn de wetgever, maar Hij.
En daarom is het alleen aan Hem om te oordelen.
En dan blijkt niet alleen de ander schuldig te zijn, maar ook wijzelf.
Allen zijn schuldig, allen hebben de dood als straf verdiend.
Maar Hij stierf voor alle partijen om verzoening mogelijk te maken.
Zo wil Jezus ons helpen.
Zijn dood helpt om de spiraal van oog om oog
en tand om tand te doorbreken.
Ga daarom niet eindeloos door met het conflict,
maar verzoen je met elkaar.

Speelt er op dit moment in jouw leven een conflict?
Hoe ga jij daar dan mee om?
Volg je het patroon van de wereld?
Of kies jij ervoor om op een betere manier te reageren op conflicten?
Er gaan soms dingen fout in relaties,
maar laat het er niet bij zitten.
Laat je leiden door de Geest,
streef de vrede na en maak het weer goed!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.