19 juni 2014

Gelukkig zijn, wat er ook gebeurt (1)

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Geluk

Heb jij dat ook wel eens?
Het ene moment voel je je dolgelukkig
en nog geen twee tellen later is dat gevoel helemaal weg.
Vanwege een telefoontje, een ontmoeting of door wat dan ook.
Geluk en blijdschap, ze lijken zo vluchtig.

Wie wil niet graag gelukkig zijn?
Toch komen we nogal eens hindernissen tegen op onze weg,
die funest zijn voor onze vreugde.
De volgende 4 obstakels zijn te noemen.
1. Pijn
2. Mensen
3. Druk, van binnenuit of van buitenaf
4. Problemen.
Deze vier dingen beroven ons gemakkelijk van onze blijdschap.

Ook Paulus had met deze 4 geluks-killers te maken.
Je kunt erover lezen in Filippenzen 1: 12-30.
Paulus zit op dat moment al 4 jaar in de gevangenis.
Eerst 2 jaar in Ceaserea vanwege valse beschuldigingen,
en daarna al weer 2 jaar in Rome.
Hij staat onder voortdurende bewaking, 24 uur per dag.
Hij kent geen enkele privacy.
Hij heeft alle reden om bitter te zijn.
Toch is hij dat niet.
Juist nu schrijft hij de brief aan de Filippenzen.
De brief die ook wel de brief van blijdschap wordt genoemd.
Hoe deed Paulus dat?
Hoe kon hij blij zijn, ongeacht zijn omstandigheden?
Hoe bewaarde Paulus zijn geluk, ook al liep alles anders dan hij dacht?
Wat kunnen wij daarvan leren?

1. Je kunt leren gelukkig te zijn wat er ook gebeurt,
wanneer je naar elk probleem in je leven leert kijken 

vanuit Gods perspectief en gezichtspunt.
Dat is wat Paulus deed en het hield hem staande.
Dat is wat ook wij mogen leren, zodat ook wij staande blijven.

Gelukkige mensen hebben een breder perspectief, zien het grotere plaatje.
Wanneer je het grotere plaatje niet ziet,
raak je gemakkelijk gefrustreerd en word je bang.
De reden dat we ongelukkig worden,
is dat we niet zien wat God aan het doen is.
Maar de waarheid is, dat wat er ook gebeurt, goed en kwaad,
God werkt door alles heen Zijn plan uit.
Hij neemt zelfs onze fouten en zonden mee in Zijn plan.
God kan alles inpassen in Zijn plan.
Paulus wist dit.
En daarom zegt hij in Filippenzen 1 vers 12:
Alles wat mij is overkomen, heeft ertoe bijgedragen dat het goede nieuws
over Jezus Christus beter bekend werd.
Hij zag het grotere plaatje.
Hij zag zijn situatie vanuit Gods perspectief.

Al sinds zijn bekering in Damascus
was het Paulus zijn grote droom om te prediken in Rome.
Rome was in die tijd het centrum van de wereld.
Paulus wil daarheen om het evangelie te prediken.
Maar God had een groter plan.
Paulus zou naar Rome gaan, maar dan als gevangene.
Juist door zijn gevangenschap kwam hij in gesprek met mensen
die hij anders nooit gesproken zou hebben.
Resultaat van zijn gevangenschap was
dat zelfs enkelen van de koninklijke familie van Nero christen werden
en Paulus in die periode grote delen van het Nieuwe Testament schreef.
Paulus beseft: ik had een plan, maar God had nog een groter plan.

Wanneer jij te maken hebt met een probleem, dat je onderuit dreigt te halen,
doe dan wat Paulus deed: leer het te zien vanuit Gods perspectief.
Sta voor jezelf stil bij de volgende vragen:
Wat is God aan het doen in mijn situatie? Wat is het grotere plaatje?
Bekijk je probleem vanuit je geloof.
Dat zal je helpen om het grotere plaatje te gaan zien.

Je problemen benaderen vanuit Gods perspectief zal niet onopgemerkt blijven.
Paulus ging in geloof met zijn gevangenschap om.
En daardoor gebeurden er twee dingen:
a. Het was een getuigenis voor ongelovigen.
Wanneer christenen in geloof met hun problemen omgaan,
dan is dat een getuigenis voor hen die niet geloven.
Paulus zegt in Filippenzen 1:13,
iedereen weet dat ik hier gevangen zit vanwege Christus.
b. Het was een bemoediging voor de gelovigen.
Paulus ziet dat andere gelovigen door zijn gevangenschap bemoedigd werden.
Ze overwonnen hun vrees, werden bemoedigd,
en spraken zo met meer vrijmoedigheid over Jezus.
Heb jij er wel eens bij stilgestaan,
dat God jouw problemen wil gebruiken om dezelfde redenen?
Dat alles wat er met jou gebeurt, ook je problemen,
kan helpen om het Goede Nieuws te verspreiden?
Als je er zo tegenaan kunt kijken,
dan verandert dat je perspectief.
Je gaat je problemen zien vanuit Gods perspectief.
En dat zal je helpen om ongeacht wat er ook gebeurt,
vast te houden aan geluk en blijdschap.
Dan kun je gelukkig zijn, wat er ook gebeurt.

Lezen: Filippenzen 2: 13-30
Bron: Daily Hope, serie The habits of happiness van Rick Warren


Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.