25 juni 2014

Nederigheid, de weg naar geluk (1)

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, humble path to happiness, rick warren


Wat is de weg naar geluk?
Hoe zou jij die vraag beantwoorden?
Velen zullen zeggen: een goede opleiding, een goed betaalde baan,
trouwen, kinderen krijgen, met pensioen gaan.
Velen gingen die weg, maar zijn helemaal niet gelukkig.
Wat is dan de weg naar geluk?
De weg naar geluk is volgens de bijbel de weg van nederigheid.
Nederigheid is de sleutel die de deur naar geluk opent.
Een antwoord waarover je je wellicht verbaast.
Laten we kijken hoe nederigheid ons gelukkig kan maken.

Eén van de grootste killers van geluk zijn conflicten.
Je kunt veel geld, succes, roem en macht hebben,
maar als er conflicten zijn in je relaties dan zul je niet gelukkig zijn.
Je kunt alles hebben wat je hartje begeert,
maar er is maar één conflict voor nodig
om je geluk als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen.
Wil je langdurig gelukkig zijn,
dan zul je moeten leren hoe je conflicten in je leven kunt verminderen.
En daar komt nederigheid bij om de hoek kijken.
De gewoonte van nederigheid is de sleutel
om minder conflicten in je leven te hebben.

Wij zijn over het algemeen niet zo goed in relaties.
Waarom niet?
Omdat we niet doen wat God ons opdragen heeft te doen.
Wat God ons zegt te doen is tegenovergesteld aan wat onze cultuur leert.
Wij plaatsen onszelf vaak voorop.
Maar in Gods ogen is dat de verkeerde manier.
Jezelf voorop plaatsen zal leiden tot conflicten.
God zegt 'wees nederig'.

Om meer geluk in je leven te ervaren,
is het nodig je een aantal gewoonten aan te leren
waarmee je de hoeveelheid conflicten in je leven kunt reduceren.
Deze keer kijken we naar twee van die gewoonten:

1. Laat trots nooit je gids zijn.

Trots is de wortel van elke zonde.
Het was door trots dat satan zijn positie in de hemel verloor.
Elk conflict heeft een element van trots in zich.
Trots zegt 'ikke, ikke, ikke'.
'Ik wil, ik wil, en ik wil het nu'.
Trots veroorzaakt allerlei problemen en conflicten in relaties.
Wees niet egoïstisch, zegt Paulus in Filippenzen 2:3.
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan.
Wanneer jij een houding hebt van
'het gaat allemaal om mij' en 'ik heb altijd gelijk',
dan heb jij last van geldingsdrang en eigenwaan.
En dat zal zich vertalen in conflicten, jaloezie,
woede-uitbarstingen, afgunst, zelfzucht
en andere negatieve dingen.
Trots verziekt je relaties en daarmee je geluk.
Laat trots daarom niet je gids zijn.

2. Wees nederig anders zul je struikelen.
Als je niet nederig bent, zullen je relaties daaronder lijden.
Nederigheid vormt de basis en is het fundament onder relaties.
Filippenzen 2:3 zegt 'wees nederig en sla een ander hoger aan dan jezelf.'
Dat is het tegenovergestelde van wat de wereld ons voorhoudt.
Onze cultuur zegt: doe wat het beste is voor jezelf.
Leef voor jezelf, doe wat jou gelukkig maakt.
Als het goed voelt, doe het.
Een puur egoïstische manier van omgaan met anderen.
Maar Paulus zegt: wees nederig en eer anderen i.p.v. jezelf.

Nederigheid wordt door veel mensen niet goed begrepen.
Ze denken dat nederigheid betekent dat je niks bent, een nul bent.
Maar dat is geen nederigheid.
Nederigheid is niet minder van jezelf denken.
Nederigheid is minder aan jezelf denken, meer aan anderen denken.
Hoe meer je aan andere mensen denkt, hoe nederiger je bent.
De focus ligt niet op jou, de focus ligt op anderen.
Dus nederigheid heeft niets te maken met hoe je over jezelf denkt,
maar hoe je over andere mensen denkt.
Nederigheid is niet jezelf naar beneden halen,
maar andere mensen juist opbouwen.

Leg je trots af.
Oefen jezelf in nederigheid.
Wanneer je dat doet,
zul je minder conflicten kennen.
Het zal je relaties verbeteren
en je zult zoveel gelukkiger zijn.
Want nederigheid opent de deur naar geluk.
Probeer het maar uit.

Lezen: Filippenzen 2: 1-11
Bron: Daily Hope, serie The habits of happiness van Rick Warren


Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.