2 juni 2014

Jac 2:14-26 Wees geen luie christen

Dood geloof, Hillie Snoeijer, Leef je geloof


Al voor God de wereld schiep,
wisten Hij en Jezus dat wij opstandig zouden zijn.
Daarom bedachten ze toen al het plan
om op een bepaald moment Jezus te zenden
naar onze wereld om ons te redden.
Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden.
Hij kwam zodat wij redding zouden ontvangen.
Hij deed het werk en nu is alles volbracht.
Het werk van verlossing is klaar.
Wij hoeven daar niets meer voor te doen.
Alleen Jezus redt.
Het enige wat wij hoeven doen
is vertrouwen op Jezus die alles deed.
Verder niets, alleen geloven.

Maar dat betekent niet dat we niets hoeven doen.
En op dat punt ontstaat nogal eens verwarring onder christenen.
Jacobus legt daar de vinger bij.
Hij trekt van leer tegen luie christenen.
Christenen die zeggen dat ze niets hoeven te doen.
God doet alles en wij kunnen rustig gaan zitten, is hun opinie.
Wij hoeven niet te werken en wettisch te zijn.
God voorziet en redt.

Nee, zegt Jacobus.
Geloof zonder werken is dood.
Zulk dood geoof kan ons niet redden.
Geloof moet meer zijn dan mooie dingen zeggen
en ondertussen niets doen aan de nood die je om je heen ziet.
Dan is geloof lippendienst, zonder het in praktijk te brengen.
Het is levenloos geloof, zonder vruchten.
Sommigen van ons zijn zo.
We zijn als een slechte boom die geen vruchten draagt.
Niet geworteld in Jezus, waardoor er geen leven in ons is.

Je kunt geloven zoals de duivel en de demonen geloven.
De duivel gelooft ook dat er een God is.
De demonen weten wie Jezus is.
Maar hun geloof is dood geloof.
Ze houden niet van Jezus.
Het leven van Jezus stroomt niet door hen heen.
Zo kan ook ons geloof zijn.
We kunnen heel veel over Jezus weten,
zonder dat het ons leven verandert.
Geloof gaat echter niet om informatie,
maar om transformatie.
Jezus kennen moet leiden tot verandering in je leven.
Het moet leiden tot het gaan houden van Jezus
en Hem daarom gaan gehoorzamen.
Je gaat Zijn liefde beantwoorden.
En dan komen er vruchten.
Geloof gaat niet om de theorie,
maar om wat het in de praktijk uitwerkt in je leven.

Geloven is alleen maar zinvol
wanneer je ook doet wat God van je vraagt.
Kijk maar naar het leven van Abraham en Rachab.
Geloof veranderde hun leven.
Van Abraham wordt gezegd
dat zijn geloof compleet werd gemaakt door zijn daden.
Door zijn geloof vertrouwde hij op God
en daarom was hij bereid om te doen wat God van hem vroeg.
En dat was niet niks.
Hij moest zijn zoon offeren.
Hij was bereid die stap te zetten,
omdat Hij vertrouwen had op God.

Jacobus geeft luie christenen een schop tegen hun achterste.
Ja, er is eerst geloof.
Maar daar kan het niet bij blijven.
Geloof werkt wat uit in je leven.
Je kunt niets doen om je redding te verdienen of te verliezen.
Jezus deed het voor ons.
Maar Hij werkt nu door je heen en verandert je
zodat je goede werken gaat doen.
Goede werken die aantonen dat Jezus in je werkt.
Zijn liefde verandert je.
Niet jij werkt om Zijn liefde te verdienen.
Maar Jezus werkt in je
en daardoor ga je ernaar verlangen om te zijn zoals Jezus.
Je interne toewijding aan God (geloof)
leidt tot externe toewijding aan God (werken).

God heeft de weg voorbereid voor jou om goede werken te doen.
Er zijn in deze wereld mensen om van te houden,
Zijn Woord moet over heel de wereld verspreid worden.
God nodigt je uit om daarin met Hem mee te werken.
Hij heeft ons niet nodig,
maar omdat Hij van ons houdt
wil Hij ons betrekken bij wat Hij doet.
Zoals een vader zijn kinderen betrekt bij wat hij doet.
Jij mag met God samenwerken.
Blijf niet zitten in je luie stoel.
Sta op en laat Jezus door jou heen werken.
Beantwoordt Zijn liefde.
God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus
met de bedoeling dat wij het goede zouden doen,
want dat heeft Hij altijd al gewild.
Maar dan moeten wij daar ook ernst mee maken
en die dingen doen! (Efeze 2: 10,11, Het Boek)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.