28 mei 2014

Jac 2:8-13 Heb God en mensen lief

Jac 2:8-13, Hillie Snoeijer, Leef je geloof


Het belangrijkste thema in de Bijbel is liefde.
Het gaat enerzijds over Gods liefde voor mensen.
God houdt van mensen zoals een man van zijn vrouw houdt
en zoals een vader van zijn kinderen houdt.
Anderzijds is er de opdracht aan ons om lief te hebben.
Het belangrijkste gebod wat de basis is van de hele wet en de profeten
geeft Jezus ons in Mattheüs 22:37-40.
Heb God lief, met heel je hart, ziel en verstand.
Dan gaat het om onze totale gepassioneerde toewijding aan God.
En hou van de mensen.
Heb voor hen hetzelfde liefdevolle hart dan Hij voor jou heeft.
Voorzie in hun noden en behoeften.
Dit zijn de twee dingen die God van ons vraagt.
Ga dan heen en doe het?
Wees maar eerlijk, dit is voor ons een onmogelijke opdracht.

Een onmogelijke opdracht voor ons.
Omdat wij vooral geneigd zijn tot zelfliefde.
Wij houden van onszelf.
Zelfs wanneer we zeggen niet van onszelf te houden,
is dat een teken dat we het ten diepste wel doen.
We zijn met onszelf bezig en willen meer liefde voor onszelf.
Vaak doen we alsof wij het centrum van de wereld zijn.
Wij willen dat anderen ons meer liefhebben.
Maar God wijst ons niet de weg naar binnen,
maar Hij wijst de weg naar buiten.
Er zijn mensen met noden en behoeften.
Ga erop uit om van hen te houden.
Hoe kunnen we ooit deze opdracht van Jezus uitvoeren?

Om gehoorzaam te kunnen zijn aan Gods opdracht
om Hem en de mensen lief te hebben,
moeten we gaan begrijpen dat die liefde nooit bij onszelf begint.
Liefde voor God en mensen begint met Gods liefde voor ons.
Laat me dat even uitleggen.
God is Koning en wij leven onder Zijn heerschappij.
Een koning bepaalt de wetten.
Zo ook de Koning der koningen.
Hij maakt goede wetten tot ons welzijn.
Die wet luidt dat we God en mensen moeten liefhebben.
Alleen wij zijn niet in staat die wet van God te houden.
Wanneer we maar op 1 punt de wet overtreden,
dan zondigen we en staan we schuldig tegenover God.
Geen mens is in staat om Gods wet perfect te houden.
Allen zijn we zondaars, niemand is goed.
Daardoor rust Gods toorn op ons.

Maar omdat God van ons houdt,
biedt Hij ons genade.
God bewees ons Zijn liefde door Jezus,
de Koning, naar ons toe te zenden,
om in onze plaats de wet te vervullen.
De Bijbel wijst ons op het kruis, waar Jezus stierf in onze plaats.
Daardoor konden Gods liefde en rechtvaardigeheid samen gaan.
Wij verdienden iets afschuwelijks (de hel),
maar vanwege Jezus sterven voor ons,
en Zijn zondeloze en perfecte leven,
nodigt God ons uit om bij Hem te komen.

Liefde begint niet bij ons.
Wij zoeken uit onszelf niet naar God.
Het begint met Gods zoeken van ons.
We kunnen onszelf niet redden.
We zijn er slechter aan toe dan we denken.
Maar Jezus kwam en hield van ons.
En daardoor wordt het voor ons mogelijk om van anderen te houden.

Gods liefde begint met tolerantie.
Je mag bij Hem komen zoals je bent.
Trots, gebroken, geknakt, jaloers, etc, het maakt niet uit.
God heet je welkom op grond van Jezus volbrachte werk.
Vervolgens gaat Gods liefde van tolerantie naar transformatie.
Het is onmogelijk om Gods liefde te ontvangen en te blijven wie je bent.
God gaat je door Zijn liefde veranderen en transformeren,
zodat je ook van anderen gaat houden, ook wanneer dat moeilijk is.
Hoe langer en hoe meer je met Jezus wandelt,
hoe meer je als Hem wilt worden en beseft wie je bent zonder Hem.
Je gaat door Zijn liefde ernaar verlangen Hem en anderen lief te hebben.
Gods liefde voor jou stelt jou zo in staat om Hem en anderen te gaan liefhebben.
Gods liefde gaat zo door jou heen stromen
en stelt jou daardoor in staat om anderen liefde te geven.

Geweldig wat God zo in en door ons tot stand wil brengen.
Heb God en mensen lief, uit onszelf een onmogelijke opdracht.
Maar door Gods liefde voor ons maakt Hij het mogelijk.
Begin daarom steeds weer bij Gods liefde voor jou.
Laat Zijn liefde jou veranderen,
zodat je God en mensen gaat liefhebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.