6 mei 2014

Rust vinden in GodNa een rust/herstel periode van zo'n twee weken
hoop ik nu, na mijn galblaasoperatie, de draad weer op te pakken
en weer regelmatig een stukje te schrijven.


Rust vinden.
Wie verlangt daar niet naar.
In een jachtige en drukke maatschappij verlangen we massaal naar rust.
Maar waar zoek jij je rust?
Zoek jij je rust in je vrijetijdsbesteding?
In allerlei ontspannende momenten en activiteiten?
Leef jij van vakantie tot vakantie?
Waar zoek jij je rust?

Wanneer de Bijbel spreekt over rust
dan heeft dat vaak te maken met het bereiken van je bestemming,
Rust is een toestand van volkomen in harmonie leven met God.
Van leven als mens zoals God, je Schepper je bedoeld heeft.

Wanneer we naar Jezus toegaan wil Hij ons rust geven.
Jezus zag hoe onbekeerde mensen, bewust of onbewust,
een zware last met zich meedragen.
Ze gaan gebukt onder hun zonden,
zijn op zoek naar levensgeluk en een levensdoel,
het ontbreekt hen aan hoop voor de toekomst.
Jezus kwam naar deze aarde om de zondelast
van heel de mensheid naar het kruis te dragen.
Wie gelooft, mag zijn zondelast bij het kruis afwerpen.
En dat geeft verlichting en rust.
We mogen rusten vinden in God, in wat Jezus voor ons deed.
Door Hem hebben we vrede met God,
zijn onze zonden vergeven,
waardoor wij een zuiver geweten hebben.
Jezus aannemen als je Verlosser en Heer geeft rust in je leven.

Jezus aannemen als je Verlosser zet je op de weg van rust.
Die rust zal zich nog verder verdiepen en toenemen
wanneer je leert te wandelen in afhankelijkheid van en met Jezus.
De Bijbel noemt dit het juk van Jezus op ons nemen.
Wanneer we het juk van Jezus op onze schouders nemen,
dan hoeven we de lasten niet alleen te trekken,
Jezus loopt naast ons en helpt ons dragen.
Om meer rust te ervaren in ons leven,
moeten we Jezus de leiding geven in ons leven.
Laat Hem de richting en het tempo van lopen bepalen.
Dat vraagt van jou een nederige en zachtmoedige houding.
Dat je jouw wil ondergeschikt maakt aan Zijn wil.
Dat je niet toegeeft aan de zondige
en zelfzuchtige verlangens van je oude natuur.
Wanneer je zo in afhankelijkheid naast Jezus gaat lopen,
zul je merken dat je op een verdiept niveau rust vindt in Hem.

De volmaakte rust zullen we pas van God ontvangen
nadat ons leven hier op aarde is afgelopen.
God brengt ons thuis bij Hem in de hemel,
Hij brengt ons thuis in de eeuwige rust.
We mogen dan uitrusten van al onze inspanningen.
We zullen onze absolute rust vinden in de tegenwoordigheid van God.
We zijn daar gereinigd van alle sporen van de zonde.
Niets zal ons geluk nog in de weg kunnen staan.
Dan zullen we tot de volmaakte en definitieve rust komen.

Zoek je rust niet in de dingen van deze wereld.
Wees wijs en zoek je rust in God.
Alleen Hij kan je geven de rust waar je hart zo naar verlangt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.