22 mei 2014

Jac 1:12-15 Omgaan met verleidingen

Jacobus 1, verleidingen, Hillie Snoeijer, Spiegelruimte, Leef je geloof


Hoe ga je om met verleidingen?
Een urgente vraag, want als christen krijg je te maken met verleidingen.
Er is namelijk een strijd gaande tussen God en satan.
En omdat je bij God hoort, zal satan ook jou haten.
Hij zal proberen je tegen te werken.
Hij zal proberen je te verleiden op je zwakke plekken en momenten.
Satan zal proberen je te verleiden
om te luisteren naar je eigen verlangens en begeerten
in plaats van te luisteren naar de wil van God.
Daarom moeten we weten wat te doen bij verleidingen.

Bij verleidingen zijn wij gemakkelijk geneigd om God de schuld te geven.
Ook Adam deed dat al toen hij zei
dat het lag aan de vrouw die God hem gegeven had.
Maar God brengt niemand in verleiding.
Hij gebruikt verleidingen wel om ons te testen.
Maar het zijn onze zondige verlangens en begeerten
die ons in verleiding brengen.
Wij hebben allemaal de neiging tot zondigen in ons,
maar zo heeft God de mens niet gemaakt.
Zoals we nu zijn, zo waren we niet en zo zullen we niet zijn.
Maar door die neiging tot zondigen
zijn wij gevoelig voor verleiding.

Verleidingen kunnen groot en zwaar zijn,
maar je mag weten dat je verleidingen kunt weerstaan.
Niet op eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest.
Zijn kracht staat tot jouw beschikking.
Geef net als atleten daarom de strijd tegen verleiding niet op.
Zet door, wees standvastig dan zul je de overwinning behalen.
Als beloning ontvang je dan de prijs, de kroon.
God schenkt je het eeuwige leven.
De strijd tegen verleiding kan moeilijk zijn,
maar de Bijbel zegt dat God altijd een uitweg biedt.
God laat geen verleiding in je leven toe die te zwaar zou zijn.
De strijd zal zwaar zijn, maar je bent in staat om het te doorstaan.
Daar mag je op vertrouwen, God heeft het zelf beloofd.

Niet iedereen wordt door dezelfde dingen verleid.
Net zoals je verschillende vissen met verschillend aas vangt,
zo vang je ook verschillende mensen met verschillend aas.
Wat een verleiding is voor de een,
hoeft geen verleiding voor de ander te zijn.
De dingen die voor jou een verleiding zijn,
die moet je uit de weg gaan.
Blijf eruit de buurt, zoek het aas niet op.
Daarom is het belangrijk dat je je eigen zwakke plekken kent.
Wat fungeert voor jou als aas?
Alcohol, drugs, sex, porno, het grote geld, verkeerde vrienden?
Voedsel of wat dan ook?
Weet hoe jouw aas eruit ziet en blijf er dan uit de buurt.

Wanneer er dingen op onze weg komen die aas voor ons zijn,
menen wij gemakkelijk ons daar wel mee in te kunnen laten.
We gaan niet te ver zeggen we dan.
Maar voor je het weet, wordt je meegetrokken en ga je wel te ver.
De begeerte raakt bevrucht en ze baart zonde.
En de zonde groeit en groeit
tot ze de dood voortbrengt.
Verleiding komt vaak heel aantrekkelijk over,
ze laat nooit vooraf haar uiteindelijke doel zijn.
Dan zouden we immers nooit erin meegaan.
Maar juist doordat ze zo aantrekkelijk lijkt,
zijn wij geneigd erin mee te gaan.
En dan blijkt al snel dat ze zich beweegt naar de dood.
Hoe aantrekkelijk verleiding ook mag lijken, ga er niet in mee.
Schijn bedriegt, het zal je dood worden.
Je zult geheid in de problemen komen.
Ga daarom niet mee in de verleiding.

Het beste wat je kunt doen bij verleidingen is ermee naar Jezus te gaan.
Praat er met Hem over, Hij weet wat je doormaakt.
Jezus werd mens, Hij vernederde Zich.
Hij werd in die nederige staat aan ons gelijk.
Als mens onderging Hij verleidingen.
En Hij weerstond elke verleiding, Hij zondigde nooit.
Wanneer jij verleid wordt, ga dan naar Jezus.
Leer van Hem, volg Hem.
Hij kwam om ons te redden.
Hij leefde zonder zonde en stierf,
zodat wij nieuw leven mogen ontvangen.
En zo helpt Hij je om stand te kunnen houden.
Leer van Hem om standvastig te blijven in verleidingen.
Door je relatie met Jezus leer je om betere keuzes te maken,
zodat je door Zijn kracht standvastig bent en verleidingen overwint.
En dan is daar voor jou de overwinningskroon:
het eeuwige leven!

Hillie Snoeijer
(Geloofscoach Leef je geloof)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.