27 mei 2014

Jac 2:1-7 Behandel iedereen gelijk

Gelijkwaardig, Hillie Snoeijer, Leef je geloof


Stel een rijk uitziende en een arm geklede man
komen op een zondag binnen in je gemeente.
Welke plek geef je ze?
Krijgt de rijke de ereplaats, de mooiste plek
en de arme moet genoegen nemen met een plek in de hal?
Blijkbaar gebeurde dit in Jacobus dagen.
En Jacobus komt hiertegen in verweer.
Zo'n benadering stoort hem.
Jou ook?

De kerk is in de wereld, maar behoort niet tot de wereld.
De kerk behoort tot het Koninkrijk van God.
Probleem is echter dat de kerk de wereld soms binnen haalt.
En daar gaat het mis.

De wereld denkt: rijken zijn goed en armen zijn slecht.
Maar is dat zo?
In reactie zeggen sommigen: arm is goed en rijk is slecht.
Is dat zo?
Nee, de Bijbel zegt dat beiden fout zijn.
De een is niet beter dan de ander, we zijn allemaal gelijk.
Het is daarom niet terecht om iemand te bevoordelen,
of een voorkeursbehandeling te geven op grond van wat iemand bezit.
Behandel iedereen gelijk.

Kijkend door de lens van de Bijbel leer je dat iedereen gelijk is.
We zijn allemaal evenveel beeld van God.
Of we nu rijk zijn of arm, man of vrouw, zwart of wit.
We zijn ook allemaal zondig.
Oftewel we zijn gelijk in ons mens-zijn en in ons verval.
Hoewel we allemaal verschillend zijn
is de een niet beter dan de ander.
Niemand van ons heeft een ereplaats verdiend.
Alleen door Jezus zijn we gered.
Onze plaats in de kerk hebben we geen van allen verdiend,
die plek hebben we ontvangen door genade.
Niemand uitgezonderd.

Zoals een vader gewoonlijk evenveel van al zijn kinderen houdt
en de een niet voortrekt boven de ander,
zo kent God, onze Vader, ook geen favoriete kinderen.
Hij houdt van ieder van ons evenveel.
Voor Hem is de een niet meer dan de ander.

Wanneer wij in ons handelen
de een voortrekken boven de ander,
dan zondigen wij tegen God, de Vader die niemand voortrekt.
Wij zijn allemaal gelijkwaardig.
Dat Bijbels denken moet ons samenleven doortrekken.
Mannen verdienen geen betere behandeling dan vrouwen.
Onderwijs moet zowel voor rijk en arm toegankelijk zijn.
Discriminatie op grond van ras of huidskleur
is ten allen tijde af te keuren.
Alle mensen zijn waardevol, niemand uitgezonderd.
Zie mensen zoals God ze ziet.

We moeten ons niet zo druk maken
om in dit leven de beste plaats te willen bemachtigen.
Zo vaak zijn we uit op eigen grootheid.
Maar het gaat niet om onze glans en glorie.
Geen mens heeft glorie verdiend.
Alleen Jezus heeft door Zijn werk recht op een ereplaats.
Hij is het als enige waard, alle glorie is aan Hem.
Hij zit op de troon, Hij is de Koning der koningen.
Wij leven niet voor onze eigen glorie,
maar om Hem de glorie te brengen,
die Hij als enige heeft verdiend.
Eens zullen we allemaal voor Hem buigen
en Hem toeroepen: Heilig, heilig, heilig is de Here God.
Glorie aan Hem!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.