15 mei 2014

Gods Woord is medicijn voor jeGods Woord is enorm krachtig.
Geloof je dat?
De Heilige Geest gebruikt het Woord om jou en mij te veranderen.
Om ons te veranderen naar het beeld van Jezus.

Door de zondeval ging en gaat er veel mis in het leven.
Ook in ons persoonlijk leven.
Alles verloopt niet zoals wij graag zouden willen,
soms hebben we zelfs een puinhoop van ons leven gemaakt.
Dingen breken ons bij de handen af,
en we worden geconfronteerd met eigen falen.
Hoe verder?

God kent ons.
Hij weet van onze moeiten en problemen.
En Hij wil ons daarbij helpen.
Hij wil onze Geneesheer, onze dokter zijn.
Hij weet wat wij nodig hebben.
Hij weet dat het oude in ons moet afsterven:
ons eigen ik, onze trots, onze jaloersheid,
onze boosheid, hebzucht, onze eigenzinnigheid,
en noem maar op.
Al die dingen houden ons af van het leven dat God voor ons bedoeld heeft.

Wat wij nodig hebben is vergeving van zonden.
Door onze verkeerde daden is ons leven verontreinigd.
Jezus wil ons door Zijn bloed schoonwassen.
Maar Hij schenkt ons niet alleen vergeving,
Hij wil veel dieper gaan.
Hij gaat naar de kern van het probleem.
Wanneer wij niet veranderen,
zullen we immers steeds opnieuw de mist ingaan.
Daarom zond God ons Zijn Heilige Geest.
Hij gaat met ons aan het werk
om ons van binnenuit te veranderen.

Door het werk van de Geest in ons
gaan wij er steeds meer naar verlangen om het goede te doen
en ontvangen we van Hem de kracht
om het goede ook daadwerkelijk te doen.
Zo wil de Geest een krachtig werk in ons leven tot stand brengen.
Maar Hij vraagt daarbij wel onze medewerking.
Alleen de Geest kan ons leven van binnenuit veranderen.
Dat kunnen wij zelf niet.
De Geest maakt daarbij echter gebruik van de Bijbel om in ons te werken.
En daarmee geeft Hij ons de verantwoordelijkheid
om ons te verdiepen in Gods Woord.

Gods Woord is het medicijn dat ons kan helpen.
Maar dan moeten wij dat medicijn wel innemen.
Dat is onze verantwoordelijkheid.
Het is aan ons om regelmatig de Bijbel te lezen,
na te denken over Gods Woorden van leven
en ze te gaan toepassen in ons leven van alledag.
Wanneer Gods Woord in ons is,
dan kan het als een medicijn in ons gaan werken.
Gods Woord in ons heeft de kracht om ons te genezen,
om ons denken en ons gedrag te vernieuwen.
Het zal ons leven in positieven zin veranderen,
zodat we steeds meer het leven gaan leiden
dat past en overeenstemt met onze identiteit in Christus.
Daardoor zullen wij steeds meer gaan genieten
van het leven wat Christus met Zijn dood voor ons verdiend heeft.

Nu zijn er vandaag veel christenen
die niet meer regelmatig en trouw hun Bijbel lezen.
Laat staan de tijd nemen om studie van de Bijbel te maken.
Toch doen ze zichzelf daarmee enorm tekort.
Want daarmee laten ze het medicijn, dat beschikbaar is, liggen.
Een medicijn dat in de verpakking blijft zitten, heeft geen enkel nut.
Je kunt nog zoveel paracetamol in huis hebben,
wanneer je het niet inneemt, blijf je met je hoofdpijn zitten.
Zo ook met Gods Woord.
Je kunt nog zoveel Bijbels in huis hebben,
nog zoveel christelijke informatie op internet kunnen opzoeken,
wanneer je het niet tot je neemt,
dan zal het geen uitwerking in je leven hebben.
Wat loop je dan veel mis!
Neem Gods medicijn toch in,
lees en bestudeer Gods Woord,
geef er prioriteit aan in je leven,
zodat de Heilige Geest een groot werk
in jou tot stand kan brengen.

Wees trouw in het lezen en bestuderen van je Bijbel,
dan zal het jou gaan veranderen.
Gods medicijn werkt, zeker weten!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.