30 juni 2014

Wat zou Jezus doen?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Laat je innerlijk houding zijn zoals die van Jezus.
Woorden uit Filippenzen 2: 5.
Vraag jezelf bij alles af wat Jezus zou doen in die situatie.
What would Jezus do? WWJD?
En je zult zien dat je met het antwoord op die vraag
elke keer uitkomt bij nederigheid.

Doen zoals Jezus betekent drie dingen:
1. Ik eis niet op waar ik meen recht op te hebben.
We menen vaak op veel dingen recht te hebben.
En als we dat niet krijgen, worden we vaak eisend.
Jezus deed dat niet.
Lees maar in Filippenzen 2: 6-8.
Hoewel Hij God was,
heeft Hij Zich niet vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten.
Hij eiste Zijn rechten niet op.
Doen zoals Jezus betekent dat je niet opeist waar je recht op hebt.
Al is iets je recht, je hoeft het niet op te eisen.
Dat deed Jezus ook niet.

2. Ik zoek naar gelegenheden om te dienen.
Jezus kwam als een Dienaar naar deze wereld.
Worden als Jezus betekent dat ook jij
de houding van een dienaar aanneemt.
Dat is tegengesteld aan wat de wereld ons leert,
In de wereld gaat het om de mensen die jou dienen.
Hoe meer mensen jou dienen,
hoe belangrijker je bent in de wereld.
Maar bij God geldt: hoe meer jij dient, hoe belangrijker jij bent.
Hoe meer je je leven weggeeft aan anderen, hoe meer God je zal eren.
Als je groot wilt zijn in Gods Koninkrijk,
leer dan de dienaar van iedereen te zijn.
God zegent nederigheid.
Zoek dus naar mogelijkheden om te dienen.

3. Ik doe wat goed is, zelfs als het pijnlijk is.
Jezus kwam als mens en ging voor ons heel ver.
Hij gehoorzaamde tot het uiterste,
zelfs toen het pijnlijk werd.
Hij ging tot aan de dood aan het kruis.
Voor die nederigheid werd Hij beloond.
Jezus werd na Zijn sterven door God uitermate verhoogd.
God heeft Hem de hoogste plaats gegeven
en Hem een naam gegeven die Hem boven alles plaatst.
Elke knie zal zich voor Hem buigen en Hem erkennen als Heer.
Het is niet de vraag óf we Hem erkennen,
alleen wanneer we Hem erkennen:
óf nu al in dit leven óf straks op de jongste dag.
Niet jij bent Heer, Hij alleen is Heer.
Stop daarom om te doen alsof jij God bent.
Wees net als Jezus nederig, tot het uiterste.
Zeg in alle omstandigheden: Jezus is Heer.
Het mag dan lijken of de tegenstander wint,
maar Jezus is Heer.
Alles mag tegen je zijn, maar Jezus is Heer.
Niet jij hebt de controle, maar Hij.
Dat te weten en te erkennen heet nederigheid.
En dat is de weg naar jouw geluk.

Lezen: Filippenzen 2: 5-11
Bron: Daily Hope, serie The habits of happiness van Rick Warren


Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.