23 juni 2014

Gelukkig zijn, wat er ook gebeurt (2)

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, GelukIs het mogelijk om gelukkig te zijn, wat er ook gebeurt?
Ongeacht je omstandigheden?
Van Paulus mag je leren dat dat kan.
Vanuit de gevangenis schreef hij zijn brief van blijdschap.
De brief aan de Filippenzen.

Hoe kon Paulus gelukkig blijven in die situatie?
Door zijn problemen te leren zien vanuit Gods perspectief.
Daarover ging de vorige blog.
Een andere sleutel tot geluk die hij gebruikte,
was zijn geluk niet te laten bepalen
door de goedkeuring van andere mensen.

We komen in ons leven allerlei mensen tegen.
Sommige mensen zijn als vrienden voor ons.
Ze steunen ons en helpen ons bij de dingen die we doen.
Andere mensen daarentegen kunnen ons aanvallen.
Ze komen met kritiek, proberen het van ons te winnen,
of zijn er bewust op uit ons het leven zwaar te maken.
Dergelijke mensen kunnen het je moeilijk maken om gelukkig te zijn.
Ook Paulus had te maken met dergelijke mensen.
Maar hij liet zich door hen niet beroven van zijn geluk.
Het doet er niet toe schrijft hij in Filippenzen 1:18.
Ik laat mij daardoor niet afhouden van wat ik doe.
Ik kies ervoor gelukkig te zijn en laat me mijn blijdschap
niet ontnemen door het gedrag van mijn tegenstanders.
Ik laat me door hen geen schrik aanjagen,
Gods werk gaat door en daar ben ik blij om.

Omgaan met kritiek is voor veel mensen niet gemakkelijk.
We willen allemaal dat er van ons gehouden wordt.
We zoeken waardering en erkenning voor wat we doen.
Op zich is dat niet verkeerd, maar we schieten door
als we onszelf afhankelijk maken van de goedkeuring van anderen.
Daarmee zetten we de deur open voor anderen
om ons te beroven van ons geluk.
We doen dan alsof we zonder de goedkeuring van anderen
niet gelukkig kunnen zijn.

Maar laat je niets wijs maken.
Je hebt andermans goedkeuring niet nodig om gelukkig te zijn.
Proberen te leven voor de goedkeuring van iedereen
zal zelfs resulteren in een miserabel leven.
Kies ervoor gelukkig te zijn,
ongeacht wat anderen van je denken.
Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken.
Laat daar je geluk dus niet van afhangen.
Dat zal je een hoop frustraties besparen.

Paulus legt uit waarom hij gelukkig kan zijn ongeacht de tegenstand.
Hij zegt er iets over in Filippenzen 1: 28 en 29.
Juist de tegenstand die hij meemaakt,
is voor hem een duidelijk teken van God, dat Hij hem heeft verlost.
Het is voor hem een voorrecht
om niet alleen op Christus te mogen vertrouwen,
maar ook voor Hem te mogen lijden.
Tegen die achtergrond plaatst hij de tegenstand
waarmee hij te maken had.
Zoals ook in de Bergrede staat (Matt 5:11,12):
"Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen,
leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort.
Wees er blij om en jubel het uit!"
Want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar.

Dit te weten, hielp Paulus blij te zijn,
ongeacht de tegenstand waarmee hij te maken had.

Jij hebt, net als Paulus in zijn dagen,
geen goedkeuring van mensen nodig om gelukkig te zijn.
Wees blij en gelukkig, wat er ook gebeurt.

Lezen: Filippenzen 1: 15-30
Bron: Daily Hope, serie The habits of happiness van Rick Warren


Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.