12 juni 2014

Jac 5:13-20 Hou van mensen en bid voor elkaar

Jacobus, Hillie Snoeijer, Leef je geloof

Jacobus had hart voor de mensen in zijn kerk.
Hij was zich bewust van de noden en wat er speelde bij de mensen.
En dat bracht hem op zijn knieën om te bidden voor hen.

Jacobus raadt de mensen aan om te bidden als ze het moeilijk hebben.
Breng tijd door in het boek van de Psalmen.
Daar vind je diverse voorbeelden van gebed van mensen die lijden.
Bidden helpt je om je pijn te verlichten door het bij God te brengen.

Ook Jezus kende het lijden.
Zijn leed was zo groot en ging zo diep, dat Hij zelfs bloeddruppels zweette.
Wat deed Hij? Bidden!
Hij bad tot God en vroeg het lijden van Hem weg te nemen.
Dat mogen ook wij doen.
Bid maar of God de moeiten weg wil nemen.
Maar Jezus bad verder: niet Mijn wil, maar Uw wil zal geschieden.
Wanneer U de moeite en het lijden niet wegneemt,
geef dan kracht om het te verduren.
Ook dat mag ons gebed zijn.

Ben je opgewekt en vol vreugde?
Zing dan je lied voor God.
Zo bedank je Hem.

Ben je ziek?
Vergeet dan niet om Jezus erbij te betrekken.
Hij geneest mensen.
Dat deed Hij toen Hij op aarde rondwandelde,
maar dat doet Hij nu nog steeds.
Wanneer jij ziek bent, betrek anderen daarbij.
Vraag hen voor je te bidden.
Dit bidden vormt geen tegenstelling met medicijnen.
Het is bidden en medicatie beide.
God is een God die geneest.
Hij zal ons allen genezen.
Maar Hij bepaalt wanneer.
Of nu tijdens dit leven,
of straks bij het aanbreken van de eeuwigheid.
We zullen allen eens genezen zijn.
Op de nieuwe hemel en aarde zal er geen ziekte meer zijn.

Soms zijn mensen ziek door hun zonden.
Onze geest, ziel en lichaam vormen een eenheid.
Wat er in je geest gebeurt, beïnvloed je lichaam.
Dat staat niet los van elkaar.
Daarom kan zonde zich manifesteren in ziekte in je lichaam.
Maar dat betekent niet dat aan elke ziekte zonde ten grondslag ligt.
Wanneer je ziek bent,
ga dan na of er een wortel van zonde in je leven is.
Zo ja, belijd je zonde, zodat je vergeving kunt ontvangen van God.
Dood de zonde, voor de zonde jou doodt.

Geloof jij in de kracht van gebed?
Als je werkelijk gelooft dat bidden werkt, dan zul je er gebruik van maken.
Vaak worstelen wij met ons gebedsleven.
Onderliggende oorzaak kan zijn dat we ons niet voldoende bewust zijn
van wie we zijn in Christus.
We zijn ons onvoldoende bewust van onze rechtvaardigheid.
God ziet je, dankzij het werk van Christus, als rechtvaardig.
Hij hoort je gebed.
En Jezus is in de hemel om voor je te pleiten.
Hij gaat aan het werk met jouw gebed.
Als je weet dat je rechtvaardig bent voor God,
dan kun en mag je grote dingen vragen in je gebed.
Net zoals Elia deed, een mens zoals wij.
Hij was ook een zondaar, gered door de genade van God.
Maar omdat hij wist dat hij rechtvaardig voor God was,
durfde hij God grote dingen te vragen.
En God verhoorde zijn gebed.

Heb hart voor de mensen.
In het bijzonder voor hen die dreigen af te dwalen.
Een schaap dat op zichzelf gaat, zal het niet redden.
De wolven komen erop af en dat betekent zijn dood.
Zo gaat het ook met iemand die afdwaalt van de kerk.
Heb hart voor deze mensen.
Ga ze zoeken, laat ze niet afdwalen, probeer ze terug te brengen.
Wanneer je hem van de verkeerde weg terugbrengt
dan redt je hem van de dood.

Dit zijn de onderwerpen waar Jacobus als laatste over schrijft in zijn brief.
Want hij houdt van mensen.
Hij bidt voor hen die lijden, die ziek zijn,
die dreigen af te dwalen of al ver afgedwaald zijn.
Laten we zijn voorbeeld volgen.
We zijn niet allen pastors,
maar laten we wel allemaal het hart van een pastor hebben.
Hou van de mensen en bid voor elkaar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.