11 juni 2014

Jac 5: 7-12 Heb geduld in moeilijke tijden

Jacobus, Hillie Snoeijer, Leef je geloof


Geduld is een schone zaak.
Toch zijn er maar weinig mensen die veel geduld hebben.
Onze maatschappij is niet zo ingericht op geduld.
We vliegen, want een auto gaat niet snel genoeg.
Eten stoppen we in de magnetron, dat gaat lekker snel.
Alles moet snel en daar past geduld niet bij.
Toch zijn er situaties waarin we geduld hard nodig hebben.
Bijvoorbeeld in situaties van druk en lijden.
Geduld helpt ons dan om vol te houden,
het ongemak te verduren en niet op te geven.

In Jacobus dagen hadden de gelovigen het niet gemakkelijk.
Mensen betaalden een hoge prijs om christen te zijn.
De kerk had het moeilijk, Jacobus lag onder vuur.
Hoe daar mee om te gaan?
Vaak reageren wij op een van de volgende manieren:
vechten, vluchten of 'bevriezen'.
Bij vechten ga je er hard tegenaan,
je laat je niet klein maken door de druk die je ervaart.
Je gaat er tegenaan om te bewijzen dat je het kunt.
Bij vluchten zet je je rugzak naast je neer.
Je geeft op en stopt ermee om de rugzak nog langer te dragen.
Bij 'bevriezen' voel je je zo door de situatie overweldigd,
dat je niet weet wat te doen, in paniek raakt,
besluiteloos bent en angst ervaart.
Maar er is nog een vierde manier,
en dat is de weg van geloof.
Jezus nodigt ons uit om met onze lasten bij Hem te komen.
Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op je, want Mijn juk is licht.
Breng je lasten en frustraties maar bij Hem.
Je hoeft het niet alleen te dragen,
Hij wil het met je meedragen,
Hij zet Zijn schouders er mee onder.

We hebben onze omstandigheden niet onder controle,
maar wij kunnen wel invloed hebben op ons hart.
Jacobus roept de mensen op geduldig te zijn.
Voor hoelang? Tot Jezus terugkomt.
Voor ons gevoel duurt dat wel erg lang.
Maar we mogen leven in geloof.
We weten niet wanneer Jezus terugkomt,
maar wel dát Hij terugkomt.
We leven in dat geloof.
En dat mag ons helpen om geduld te oefenen.
De druk van onze omstandigheden kan zwaar zijn,
maar kijk naar Jezus.
We gaan door moeilijke situaties heen,
maar er zal een einde aan komen.
Wees geduldig en houd moed,
want het duurt niet lang meer voor de Here terugkomt.
Heb dus geduld.

Jacobus leert ons ook geduldig te zijn met elkaar.
Wanneer de druk in ons leven toeneemt,
dan neemt vaak ook het ongeduld met elkaar toe.
We gaan mopperen over elkaar.
Lijdende mensen worden vaak zelfzuchtige mensen.
Ze zetten zichzelf in het middelpunt
en willen dat anderen begrijpend en liefdevol met hen omgaan.
Maar denk ook eens aan de ander.
Wellicht heeft die ander waar jij zo op moppert het moeilijk,
en heeft hij/zij dringend behoefte aan jouw geduld.
Leer met elkaar de druk te verduren en te verdragen.
Vertrouw op Jezus terugkomst
en dat Hij dan alles recht zal zetten.

Geduld en moeilijke tijden gaan vaak moeilijk samen.
Wanneer je plezier hebt, is geduld niet zo moeilijk.
Maar wel als je te maken hebt met lijden.
Maar het kan wel.
Kijk maar naar de profeten en het leven van Job.
Ze kregen veel te dragen in hun leven,
maar door geduld kwamen ze er doorheen.
Job streed met God, hij worstelde met het waarom.
Maar Job bracht het bij God.
Dwars door alles heen bleef hij trouw aan God.
En je weet hoe het met hem afliep.
Hoewel hij zijn kinderen niet terug kreeg,
ontving hij van God nieuwe zegeningen.

Ook wij krijgen in ons leven het nodige te dragen.
Veel mensen geven dan te snel op, omdat ze niet geduldig zijn.
Maar wanneer we geduldig zijn, zullen we de oogst zien.
Wees standvastig, geduldig, verduur je omstandigheden
en je zult zien wat God bezig is te doen.
We moeten, net als een boer, geduld hebben om de oogst te zien.
Ga naar God met je lijden en met wat je te dragen hebt.
Jezus weet wat je meemaakt en Hij wil je helpen.
Hij stierf voor onze zonde aan het kruis.
Die weg was voor Hem niet gemakkelijk,
maar Hij hield vol, Hij gaf niet op.
Hij voleindigde Zijn missie.
Daarna zei Hij: neem je kruis op je en volg Mij.
Je hoeft het niet alleen te doen, Hij wil je helpen dragen.
Hij zegt neem Mijn juk op je, want Mijn juk is licht.
Hij wil met jou je last dragen, Zijn schouders er mee onder zetten.
Draag je kruis samen met Jezus op weg naar Zijn Koninkrijk.
Dan zal het beter worden.
Heb geduld, geef niet op.
Dan zul je de oogst meemaken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.