24 juni 2014

Gelukkig zijn, wat er ook gebeurt (3)

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Filippenzen, gelukVan Paulus leven kunnen we veel leren over geluk en blijdschap.
Hij wist hoe hij blij en gelukkig kon blijven, ongeacht zijn omstandigheden.
Wat hem daarbij hielp was 1) zijn problemen te zien vanuit Gods perspectief.
En 2) door zichzelf niet afhankelijk te maken van de goedkeuring van anderen.
Hierover schreef ik eerder al 2 blogs:
- blog 19 juni
- blog 23 juni
Deze keer staan we stil bij nog twee andere punten
die Paulus hielpen om gelukkig te zijn, ongeacht zijn omstandigheden.

3) Ik kan altijd gelukkig zijn wat er ook gebeurt,
als ik erop vertrouw dat God de dingen ten goede voor mij uitwerkt.

Paulus koos ervoor om gelukkig te blijven.
Mijn vreugde is blijvend, zei hij.
Want ik weet dat alles mijn behoud ten goede zal komen.
Ik weet dat het zal leiden tot mijn redding.
Ook jij kunt altijd gelukkig zijn wat er ook gebeurt,
als je erop vertrouwt dat God de dingen ten goede voor jou uitwerkt.

Paulus noemt in Filippenzen 1:19 vier krachtbronnen
die hem hielpen om door te gaan en blij te blijven.
a. Hij bezag zijn problemen vanuit Gods perspectief.
Hij wist dat God erin werkte en dat gaf hem kracht om door te gaan.
b. Hij had mensen die voor hem baden.
Ook dat hielp hem om door te zetten.
c. Hij had de Heilige Geest die hem hielp.
Dat hield hem staande.
d. Hij had geloof, dat God het zou uitwerken ten goede.
Perspectief, gebed, de Heilige Geest en geloof,
het waren de vier redenen die voor Paulus aanleiding waren
om ervoor te kiezen gelukkig te blijven.
Ik blijf me verheugen zegt hij, ondanks alle moeiten.
Deze dingen mogen ook jou helpen om door te gaan
wanneer je te maken hebt met problemen.
Hou je vast aan het geloof dat God jouw problemen zal uitwerken ten goede.

4) Ik kan te allen tijde gelukkig zijn als ik gefocust blijf
op mijn doelen i.p.v. op mijn problemen.

Het zat Paulus niet mee in het leven.
Hij zat in gevangenschap en alles was hem ontnomen.
Maar Paulus blijft gefocust op zijn doel.
Zijn doel was God dienen door anderen te dienen.
Dat doel kunnen ze hem niet ontnemen.
Paulus wordt naar twee kanten getrokken.
Enerzijds wil hij sterven, zodat hij met Christus kan zijn.
Anderzijds wil hij leven, omdat hij dan nog veel goeds voor anderen kan doen.
Paulus doel op aarde was om God te dienen door anderen te dienen.
Hij wilde tegemoet komen aan de noden van mensen.
Paulus zegt dat hij klaar is om naar de hemel te gaan,
maar dat hij zal blijven leven voor de zaak van anderen.
Zolang ik leef, zal ik mijn leven weggeven om anderen te helpen.
En daarmee bevond hij zich op de weg van geluk.

Wij zoeken ons geluk vaak in geld, succes, roem, seks, familie of wat dan ook.
We veronderstellen dat als ik maar meer voor mezelf krijg,
ik dan wel gelukkiger zal zijn.
Maar geluk zit niet in deze dingen.
Het is zelfs zo, dat als je vooral voor jezelf leeft,
je leven niet erg gelukkig zal zijn.
Er is maar één weg naar geluk en dat is Christus.
Mijn leven is Christus zegt Paulus.
Zolang ik leef, wil ik Hem dienen door anderen te dienen.
En wanneer ik sterf ben ik met Christus.
In leven en sterven staat Christus op de eerste plaats.
In Hem ligt mijn geluk.
Ik laat mijn omstandigheden daarom niet mijn geluk bepalen.

Blijf je, net als Paulus, focussen op dat doel.
Zet Christus op de eerste plaats in je leven.
Dien Hem, door anderen te dienen.
Daarin ligt je geluk, niet in je omstandigheden.

Waar je ook doorheen gaat, je bent niet alleen!
God is bij je en in je, Hij is voor je, achter je, boven je,
Hij is altijd om je heen.
Ga samen met Hem door je moeiten heen.
Leef je geloof: het leven is mij Christus.
En daarin ligt mijn geluk.
Dan kan ik blij en gelukkig zijn, wat er ook gebeurt.

Lezen: Filippenzen 2: 19-26
Bron: Daily Hope, serie The habits of happiness van Rick Warren


Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.