27 juni 2018

Jezus is de weg tot GodDoor de zonde is er een onmetelijk diepe kloof ontstaan
tussen de heilige God en de zondig geworden mens.
Een kloof die geen mens kon overbruggen.
Maar Goddank, Hij zond zijn Zoon Jezus.
Om het zondeprobleem op te lossen.

Jezus stierf voor onze zonden aan het kruis.
Hij nam onze straf op zich.
Hij gaf zijn leven in onze plaats.
Gods oordeel kwam ten volle op Hem neer.
Uiteindelijk riep Hij het uit: "Het is volbracht!"

Jezus onderging dit alles uit liefde voor God en ons.
Hij wilde God eren en mensen gelukkig maken.
Doordat Hij gehoorzaam was tot in de dood,
heeft Hij de zonden weggedaan.
Hij overbrugde de kloof tussen God en mensen.
Door Hem kunnen wij weer in Gods nabijheid zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.