donderdag 21 maart 2019

Trouwe liefde, Hosea 4:1-14

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 4:1-14


WEEK 2 DAG4
LEES: Hosea 4:1-14, Micha 6:8
SOAP: Hosea 4:12
Voor meer verdieping: Micha 6


Ik volg samen met andere vrouwen de bijbelstudie Trouwe liefde van Love God Greatly over het Bijbelboek Hosea. Dit is de SOAP die ik naar aanleiding daarvan gemaakt heb. Je kunt het gebruiken voor je eigen studie over Hosea.

Scripture (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
  • Hosea 4:12
    Nieuwe Bijbelvertaling:
    Mijn volk raadpleegt een stuk hout, uit stokjes lezen ze de toekomst af. Ze zijn bezeten van ontucht en keren zich af van hun God.

    Bijbel in Gewone Taal: De Heer zegt: ‘Mijn volk, jullie vragen ​godenbeelden​ om raad, en jullie gaan naar ​waarzeggers​ toe. Jullie hebben mij verlaten, jullie hebben ​andere ​goden​ gezocht. Jullie zijn net als een vrouw die haar man verlaat en andere mannen zoekt.

    BasisBijbel: Mijn volk vraagt aan houten beelden om raad! Aan een houten paal vragen ze advies! Want een geest van ontrouw brengt hen op het verkeerde pad, zodat ze bij hun God weglopen.
Observation (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
God houdt een rechtszaak en Hij beschuldigt Israël. Ze zijn niet meer met God vertrouwd. Ze leven alsof er geen God is. Eerlijkheid en liefde is ver te zoeken. Overal is bedrog, diefstal, overspel, geweld, moord en doodslag. Het land en zijn inwoners en alles wat er leeft zal er aan ten gronde gaan. Het loopt verkeerd af met het volk, doordat zij God niet kennen. God geeft ze terug wat ze zelf doen: Ze willen Hem niet kennen, daarom wil God hen ook niet langer kennen. Ze vergeten Gods regels en wetten, dan zal God nu ook hen vergeten. Ze waren zijn volk, maar ze zullen niet langer Zijn volk zijn. Ze zullen de gevolgen dragen van wat ze hebben gedaan. God zal hen straffen. Het zal verkeerd met hen aflopen.

Hosea 3 was heel bemoedigend. Daar lazen we dat God zich in de toekomst weer over Zijn volk zal ontfermen. Ondanks de ontrouw van het volk, blijft God trouw en van zijn volk houden. Dat moest Hosea laten zien door opnieuw Gomer lief te hebben.Nu in hoofdstuk 4 klinkt weer heel andere taal. God die een rechtszaak aanspant tegen zijn volk en die hen aanzegt hen te zullen straffen.
Dat God belooft dat Hij zich in de toekomst weer over zijn volk zal ontfermen, geeft licht aan de horizon. Maar dat neemt niet weg dat het volk nog wel door een donkere periode heen zal gaan. God zal hun wandaden straffen, hun misdaden vergelden. God trekt zich van hen terug.

In vers 14 staat Hij zal hun dochters hun overspel niet aanrekenen. God zal hén daar niet voor straffen. Dit is niet als iets positiefs bedoeld. Het is juist het zwaarste oordeel van God waar een mens in dit leven mee te maken kan krijgen. Hebreeën 12:8 zegt: Als je niet door Hem opgevoed en bestraft wordt, ben je kennelijk niet zíjn kind. Dat is precies in  lijn met dat God zegt dat ze niet langer zijn volk zijn. Hij laat hen aan hun lot en hun zondige begeerten over. Zijn straffen zijn bedoeld om tot inkeer van zonden te brengen. Maar nu zal Hij niet straffen, Hij geeft hen over aan henzelf. Hij trekt zijn handen van hen af. Lees in dit verband ook eens Romeinen 1:18-32. Daar kom je hetzelfde tegen. Het zal daardoor gaan van kwaad tot erger. Zo komt Israël, een volk zonder verstand, ten val.

Application (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
Het loopt slecht af met mensen die niet naar God willen luisteren en zich niet door Hem laten corrigeren. Zij komen in een neerwaartse spiraal terecht. God zal uiteindelijk zijn handen van hen aftrekken en hen overgeven aan hun eigen slechte verlangens.
Luister naar God. Laat je door Hem vermanen. Heb ontzag en eerbied voor Hem. Gehoorzaam Hem. Het zal je tot zegen zijn.

Prayer
(Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Vader, wat een verschrikkelijke gevolgen heeft het wanneer wij niet vertrouwd met U zijn en U niet kennen. Wat gaan we dan gemakkelijk zondige en slechte wegen. We zien het overal om ons heen wat de gevolgen daarvan zijn. De wereld wil U niet kennen. Ze meent wel te kunnen leven zonder U. De samenleving wordt hoe langer hoe slechter. Bedrog, diefstal, overspel, moord en doodslag zijn aan de orde van de dag. Zonde wordt niet langer zonde genoemd. Velen leven alsof U niet bestaat. Wat moet dit U diep raken in Uw liefdevolle hart.   
Heer straffen zijn pijnlijk. Maar wanneer U ons straft, mogen we weten dat U ons als Uw kinderen ziet. Dank U wel dat U ons als een Vader vermaant en bestraft om ons daarmee op te voeden en bij te sturen. Heer geef dat wij daar naar luisteren. Behoed ons ervoor dat U Uw handen van ons aftrekt en ons overgeeft aan onszelf. Want dan zou het van kwaad tot erger gaan in ons leven. Heer, geef mij een hart dat open staat voor U en naar U en Uw vermaning wil luisteren. Overtuig mij van zonde, zodat ik mij daarvan kan bekeren. Dank U dat U mijn Vader wilt zijn en mij opvoedt als Uw kind. Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!