woensdag 13 maart 2019

Trouwe Liefde, Hosea 1:3-5Ik volg samen met andere vrouwen de bijbelstudie Trouwe liefde van Love God Greatly over het Bijbelboek Hosea. Dit is de SOAP die ik naar aanleiding daarvan gemaakt heb. 

WEEK 1 DAG 3
LEES: Hosea 1:3-5, 2 Koningen 17:7-23
SOAP: Hosea 1:5


Scripture (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Hosea 1:3-5
  Herziene Statenvertaling:
  Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm; zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de HEERE tegen hem: Geef hem de naam Jizreël, want nog even en Ik zal de bloedschulden van Jizreël vergelden aan het huis van Jehu, en Ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat Ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jizreël.

  Het Boek:
  Toen trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaïm. Zij raakte in verwachting en schonk het leven aan een zoon. De Here zei: ‘Noem het kind Jizreël, want het duurt niet lang meer of Ik zal in het dal van Jizreël wraaknemen op Jehu's koningshuis voor de moorden die Jehu heeft begaan. Ja, Ik zal zelfs een einde maken aan de positie van Israël als onafhankelijk koninkrijk.In het dal van Jizreël zal Israël een verpletterende nederlaag lijden.

  Bijbel in Gewone Taal:Toen trouwde ​Hosea​ met Gomer, de dochter van Diblaïm. Gomer werd zwanger en kreeg een zoon. De Heer zei tegen ​Hosea: ‘Noem je zoon Jizreël. Want binnenkort zal ik de ​koning​ van Israël straffen voor de moorden die in Jizreël gepleegd zijn. Ik zorg ervoor dat Israël straks geen ​koning​ meer heeft. En ik zal ook het ​leger​ van Israël vernietigen. Dat zal gebeuren in het Jizreël-dal.’
Observation (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
Hosea trouwt met Gomer en zij baart hem een zoon. De HEER zei tegen Hosea dat hij zijn zoon Jizreël moet noemen. Reden daarvan is dat God binnenkort het koningshuis van Jehu ter verantwoording zal roepen voor de moorden bij Jizreël. God zal een einde maken aan het koningshuis van Israël. Op die dag zal Israël een verpletterende nederlaag lijden in het dal van Jizreël.

2 Koningin 9: Een van de leerlingen van de profeet Elisa zalft Jehu tot koning over Israël. In vers 7 lees je hoe hij Gods boodschap doorgeeft. De HEER zegt dat Jehu het koningshuis van Achab uit de weg moet ruimen. Heel het koningshuis van Achab zal ten onder gaan, alle manlijke leden van zijn familie zullen uitgeroeid worden, van hoog tot laag. In hoofdstuk 10 is te lezen hoe Jehu deze opdracht uitvoert. Hij doodt alle nakomelingen van Achab. Dit gebeurt deels in Jizreël. Ook doodt hij alle dienaren van Baäl. Hij maakte een eind aan de Baälsdienst in Israël.Hij brak echter niet met de zondige praktijken van Jerobeam, want de gouden stierenbeelden in Betel en Dan liet hij ongemoeid. 2 Koningen 10: 30 vermeld dan dat de HEER tegen Jehu zegt: Je hebt juist gehandeld door te doen wat goed is in mijn ogen: je hebt mijn voornemens ten aanzien van het huis van Israël volledig ten uitvoer gebracht. Daarom zullen jouw nakomelingen tot in de vierde generatie op de troon van Israël zitten.

In 2 Koningen 9 geeft God opdracht aan Jehu om het huis van Achab uit te roeien. Dat deed Jehu onder andere bij Jizreël. In 2 Koningen 10:30 staat vermeld dat God zegt dat Jehu juist gehandeld heeft. In Hosea 1:4 staat dat God wraak zal nemen op het koningshuis van Jehu vanwege de moorden bij Jizreël.  Hoe zijn die twee dingen met elkaar te combineren? Wordt Jehu gestraft  voor het doen van waar hij de opdracht toe had gekregen?
Ik las ergens dat Jehu Gods opdracht uitvoerde, maar dat hij hierin heel wreed was. Hij maakte er een ware slachtpartij van. Hij stapelde de hoofden van Achabs nakomelingen op bij de poort van Jizreël. Dit zou hetgeen zijn wat Gods oordeel erover uitlokte. Door de geboorte van Hosea’s zoon maakte God bekend dat Hij het onschuldige bloed dat Jehu had vergoten zou wreken. Jehu’s geslacht zou worden uitgeroeid.
In 752 voor Christus is deze belofte vervuld, toen Zacharia werd vermoord. Hij was de achter- achterkleinzoon van Jehu en de laatst regerende van zijn geslacht. God kondigde ook aan dat er een einde zou komen aan het koninkrijk van Israël, wanneer zijn legermacht zou worden verslagen. Dit vond plaats in 724 voor Christus.

Jehu wordt gestraft vanwege het te wreed uitvoeren van Gods opdracht aan hem. Hetzelfde zie je ook later terug in de geschiedenis. Het volk gaat in ballingschap. God gebruikt daarvoor de Babyloniërs. Maar ook zij worden later daarvoor gestraft omdat ze zo wreed zijn geweest.

Application (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
Wanneer God je een opdracht geeft om te doen, maakt het wel uit hoe je het doet. Wanneer je op onrechtvaardige en wrede manier zijn opdracht tot uitvoer brengt, zal God dat niet ongestraft laten. Wij mogen zeker weten dat God het onrecht wat er gebeurt in deze wereld niet ongestraft zal laten. Hij is een rechtvaardig God.

Prayer (Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Vader, dank U wel dat U een rechtvaardig God bent. U gaat niet voorbij het onrecht wat gebeurt. U laat het niet ongestraft. Dank U wel dat we dat mogen weten. Heer, help ons om niet wreed en onrechtvaardig naar anderen te zijn. Geef dat we naar anderen Uw liefde mogen laten zien. Hoed ons voor onrecht. Wees ook met hen die het zwaar te verduren hebben omdat ze onrechtvaardig behandeld worden. Here doe hen recht. Sta hen bij en kom hen te hulp. Want U bent een rechtvaardig God. Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!