woensdag 20 maart 2019

Trouwe liefde, Hosea 3:1-5

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 3:1-5


WEEK 2 DAG 3
LEES: Hosea 3:1-5, Jeremia 3:6-10
SOAP: Hosea 3:1


Ik volg samen met andere vrouwen de bijbelstudie Trouwe liefde van Love God Greatly over het Bijbelboek Hosea. Dit is de SOAP die ik naar aanleiding daarvan gemaakt heb. Je kunt het gebruiken voor je eigen studie over Hosea.

Scripture (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Hosea3:1
  Nieuwe Bijbelvertaling:
  De HEER zei tegen mij: ‘Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de ​liefde​ van haar man toch overspelig is, net zoals de HEER de Israëlieten liefheeft hoewel zij zich op ​andere ​goden​ richten en uit zijn op de lekkernijen in hun tempels.

  Bijbel in Gewone Taal: De Heer zei tegen mij: ‘Hosea, laat je vrouw opnieuw zien dat je van haar houdt, ook al slaapt ze met andere mannen. Doe dat als teken van mijn ​liefde​ voor de Israëlieten. Want ik houd van hen, ook al kiezen zij voor ​andere ​goden. Ze brengen liever ​offers​ aan hen dan aan mij.

  Het Boek: De Here zei tegen mij: ‘Ga uw vrouw weer halen, breng haar bij u terug en heb haar lief, ook al pleegt zij graag overspel met andere mannen. Want Ik, de Here , heb Israël nog steeds lief, ook al heeft zij zich gewend tot afgoden en hun mooie geschenken geofferd.

  BasisBijbel: De Heer zei tegen mij: "Laat deze vrouw zien dat je van haar houdt, ook al is ze ontrouw aan jou en gaat ze met andere mannen naar bed. Net zo houd Ik van de Israëlieten, ook al zijn ze ontrouw aan Mij. Want ze aanbidden andere goden en drinken graag wijn.
Observation (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
De Nieuwe Bijbelvertaling doet een beetje denken alsof Hosea weer een andere vrouw moet liefhebben. De andere vertalingen wijzen toch in de richting dat het hier om Gomer gaat. Dit past ook het beste met wat Hosea van God daarmee moet laten zien.

Hosea krijgt van God de opdracht om Gomer opnieuw zijn liefde te laten zien. Ook al is Gomer op dat moment overspelig. Door dit te doen laat Hosea de liefde van God voor Israël zien. God houdt nog steeds van zijn volk, ook al zijn ze Hem ontrouw door andere goden te dienen en te aanbidden. Gods liefde voor Israël is zeer groot en Hij is zeer barmhartig voor hen.

Wat er eerder precies met Gomer gebeurd is, weten we niet. Maar blijkbaar moest Hosea haar vrij kopen. De BasisBijbel heeft hier als kanttekening bij dat er aanwijzingen zijn dat Gomer een tempelhoer was in een afgodstempel. Hosea kreeg de opdracht haar vrij te kopen. Hij betaalde 15 zilverstukken en 330 liter gerst voor haar. Samen had dit de waarde van ongeveer 30 zilverstukken, de prijs van een slaaf. Dit suggereert dat ze slaaf was geworden. Hosea kocht haar as het ware vrij uit de slavernij van haar zonde. Net zoals God ook zijn volk zal vrijkopen uit de slavernij van de zonde.

Hosea koopt haar en zegt dan tegen haar dat ze lange tijd op hem zal moeten wachten. Ze mag met niemand overspelig naar bed gaan en ook Hosea zal niet met haar naar bed gaan. God zegt, zo zullen de Israëlieten heel lang zonder koning, zonder leiders, zonder offers, zonder heiligdom, zonder efod, zonder afgodsbeelden in hun huis zijn. Dat zal ertoe leiden dat ze weer gaan verlangen naar de HEER, hun God, en hun koning David. Ze zullen uiteindelijk terugkeren naar Hem en zijn zegeningen.

In Jeremia 3: 6-10 wordt beschreven hoe Israël ontrouw en overspelig was geworden door andere goden te dienen. God dacht dat ze wel bij Hem terug zouden komen als ze er genoeg van hadden, maar ze kwam niet terug. Daarom verstootte God Israël en gaf haar een scheidingsbrief vanwege haar overspel. In plaats dat dit afvallig Juda afschrikte, pleegden ook zij overspel.Daarna kwamen ze wel bij Hem terug, maar het was niet oprecht gemeend. Het waren loze woorden. Hun hart kwam niet terug bij God.

Application (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
Gods hart is vol liefde en genade voor ons. God zet zijn trouw tegenover de ontrouw van ons. Hij koopt ons vrij van de zonde, zodat wij weer naar Hem gaan verlangen en terugkeren naar Hem. Hij zoekt harten die Zijn liefde in alle oprechtheid en trouw zullen beantwoorden.

Prayer
(Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Wat is Uw liefde onnoemelijk groot. U geeft uw volk, U geeft mij niet op. Ondanks onze ontrouw blijft U trouw. Wat een liefde! Heer, laat Israël weer naar U gaan verlangen en terugkeren naar U. Heer, ook ik verlang naar U. Ik wil bij U zijn en U liefhebben. Heer laten dat geen loze woorden zijn. Laten ze komen uit een oprecht hart dat brandt vol liefde voor U. Ik hou van U. Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!