21 februari 2017

Spreek HEER, ik luister

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Lezen :1 Samuël 3

Toen begreep Eli dat de HERE tegen de jongen had gesproken.
Daarom zei hij tegen Samuël:
"Ga maar weer liggen en als je weer wordt geroepen, 
moet je zeggen: Ja HERE, ik luister."
(1Samuël 3: 9, Het Boek)

Het woord des HEREN was schaars in Israël.
God openbaarde zich in die tijd bijna niet meer.
De priesters hielden zich niet aan de geboden.
Het volk nam steeds meer de gebruiken aan van de heidense volken.
En God zweeg.

Wanneer we ons niets van God aantrekken
dan hoeft het ons niet te verbazen wanneer God zwijgt.
Maar God blijft toch zoeken naar een mens die zich tot Hem wendt.
Hij wil Zijn genade schenken.
Hij heeft de jonge Samuël op het oog.
Hij is van plan Zich aan hem te openbaren.

Samuël hoort in de nacht dat iemand zijn naam roept.
Hij denkt dat Eli hem roept.
Eli geeft echter aan dat hij zich vergist.
Samuël gaat weer slapen.
Opnieuw hoort hij zijn naam.
Hij gaat opnieuw naar Eli.
Maar weer was het niet Eli die hem riep.
Dit alles herhaalt zich nog een keer.
Toen begreep Eli, dat de HERE Samuël riep.

Gods stem horen en herkennen vraagt oefening.
Daar moet je een antenne voor ontwikkelen.
Je ontwikkelt het door te oefenen
door te leven in gemeenschap met God,
door liefde voor Zijn woord
en met hulp van de Heilige Geest.
Samuël moet dit nog leren.
En Eli schijnt het een beetje verleerd te hebben.

Eli geeft Samuël aanwijzingen wat hij moet doen
wanneer hij opnieuw God hoort roepen.
Zeg dan: "Spreek HEERE, want uw knecht hoort."
En dat is precies waar het om gaat.
Als God iets tegen je wil zeggen, bijvoorbeeld in een preek,
tijdens het bijbellezen of via andere mensen,
luister dan goed, hoor naar Hem.
Doe vervolgens wat Hij tegen je zegt.
Volg Zijn aanwijzingen op.
Wees bereid om te luisteren.
Train je geestelijke oren.
Zodat je Gods stem kunt leren onderscheiden
en Zijn boodschap kunt verstaan.

God sprak opnieuw tot Samuël.
God vertelde hem wat er met Eli en zijn huis zou gaan gebeuren.
Voor Samuël is dit niet gemakkelijk geweest om aan Eli te vertellen.
Maar hij geeft Gods boodschap door.
Deze gebeurtenis markeert het begin van Samuëls optreden als profeet.
Hij wordt een instrument in Gods hand.
Het volk gaat hem zien als spreekbuis van God.
Er komt een einde aan het tijdperk dat Gods woord schaars was.
God laat via Samuël weer van Zich horen.

In Jezus heeft God opnieuw tot de mensen gesproken.
Jezus bracht ons de boodschap van Gods liefde.
Hij bracht de verzoening tot stand.
Op grond daarvan gaf God ons Zijn Geest.
De Heilige Geest woont in ons hart.
Vanuit ons diepste binnenste wil de Geest ons leiden.
Hij gebruikt daarvoor de Bijbel, Gods geopenbaarde woord.
Hijzelf maakt ons in ons hart duidelijk wat Hij daarmee zeggen wil.
Luister naar de fluisteringen van de Geest in je leven.
Oefen je geestelijke oren, train je om Gods stem te verstaan.
En handel dan overeenkomstig de weg die Hij je wijst.
Spreek HEER, ik luister.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God,
Noor van Haaften, € 9,95

Noor van Haaften geeft ons in dit boek diepe inzichten in het leven van Samuel, die als kind aan de hogepriester Eli werd toevertrouwd. In latere jaren reisde hij door Israël als rechter, priester en profeet en riep Gods volk op tot inkeer, boete en radicale gehoorzaamheid aan God. Een fascinerende geschiedenis, die nog steeds actueel is!
Vragen aan het eind van ieder hoofdstuk helpen de lezer om geestelijke inzichten en principes in het eigen leven toe te passen.

Koop bij bol.com

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.