woensdag 15 februari 2017

Samuël: een lichtpunt in de duisternis


Lezen :1 Samuël 2:12-36

Samuël groeide dicht bij de HERE op.
De jonge Samuël groeide op en was geliefd,
zowel bij de HERE als bij de mensen.
(1Samuël 2: 21 en 26, Het Boek)

Het gaat niet goed in het huis van God in Silo.
De beide priesterzonen van Eli doen vreselijke dingen.
Ze houden zich niet aan Gods voorschriften.
Ze hebben lak aan Gods geboden.
Ze eigenen zich respectloos de beste delen van het offervlees toe.

Bovendien sliepen ze met de vrouwen die taken verrichten
bij de ingang van de tent der samenkomst.
Ze gedragen zich als goddelozen.

Hun gedrag blijft niet zonder gevolgen.
Heel Israël weet ervan en spreekt ervan.
Maar vader Eli grijpt niet krachtig in.
Hij jammert wel dat dit zo niet kan,
maar doet niet daadwerkelijk iets
om er een einde aan te maken.
Het ontbreekt aan discipline.
Eli geeft geen duidelijke grenzen aan.
En zijn zonen hebben geen respect voor hem.
Zij leven alleen voor zichzelf.

Maar dan grijpt God zelf in.
Hij zendt een profeet die het oordeel komt aanzeggen.
Het huis van Eli zal het priesterschap verliezen
en de beide zonen zullen op één en dezelfde dag sterven.
God zal een betrouwbare priester aanstellen.
De uiteindelijke vervulling van deze profetie is in Jezus.

In deze duisternis lezen we over Samuël.
Hij werd door Hanna afgestaan aan de HERE.
Hij kwam wonen bij Eli,
in een door en door goddeloze omgeving.
Maar God verloor Samuël niet uit het oog,
Hij droeg en beschermde hem.
In deze goddeloze wereld groeide Samuël op bij de HERE.

De jonge Samuël nam toe in aanzien en in gunst,
zowel bij de HERE als bij de mensen, staat er in de Bijbel.
Te midden van die negatieve goddeloze omstandigheden,
kwam Samuël tot groei en bloei.
Wonderlijk zoals God hierin werkt.
Een bloem gaat bloeien op een plek waar je dat totaal niet verwacht.
Door Samuël wil God iets nieuws gaan bewerken.

Voor ons is dat een enorme bemoediging.
Gods werk gaat door, hoe duister de wereld ook is.
Hij laat niet varen wat Zijn hand begon.
God Zelf zorgt steeds weer voor een doorbraak.
Hij bracht in Jezus de definitieve redding tot stand.
Wij behoren niet langer toe aan de duisternis,
maar Hij zette ons door Jezus in het volle licht.
Laten wij, net als de jonge Samuël,
de HERE gaan dienen en ons leven aan Hem geven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God,
Noor van Haaften, € 9,95

Noor van Haaften geeft ons in dit boek diepe inzichten in het leven van Samuel, die als kind aan de hogepriester Eli werd toevertrouwd. In latere jaren reisde hij door Israël als rechter, priester en profeet en riep Gods volk op tot inkeer, boete en radicale gehoorzaamheid aan God. Een fascinerende geschiedenis, die nog steeds actueel is!
Vragen aan het eind van ieder hoofdstuk helpen de lezer om geestelijke inzichten en principes in het eigen leven toe te passen.

Koop bij bol.com

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!