22 februari 2017

Ga met je gekwetstheid naar God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Lezen :1 Samuël 8:1-9

Samuël was geschokt dat het volk een koning wilde
en wendde zich tot de HERE om raad.
(1Samuël 8: 6, Het Boek)

Je zult maar aan de kant gezet worden.
Ze hoeven je niet meer,
na alles wat je voor ze gedaan hebt.
Dat doet pijn, je voelt je gekwetst en afgewezen.

Zo moet ook Samuël zich gevoeld hebben,
toen het volk bij hem kwam en aangaf een koning te willen.
Hij was jaren richter geweest,
maar je hoort niets over respect en waardering
voor zijn jarenlange trouwe dienst.
Samuël was geschokt.
Dit deed vreselijk veel pijn.

Samuël zoekt vervolgens de aanwezigheid van God.
Hij gaat in gebed om in Zijn nabijheid te zijn.
Dat is de beste plek om naar toe te gaan
wanneer je je gekwetst en afgewezen voelt.
Want daar bij God ben je bij Degene
die onvoorwaardelijk van je houdt.
Je hemelse Vader is er niet op uit om je te breken,
Hij heeft het beste met je voor.

In je gebedsomgang met God
wil Hij je troosten, je bemoedigen
en waar nodig corrigeren.
Dat doet Hij ook bij Samuël.
Hij laat Samuël op een andere manier
naar de situatie kijken.

God zegt tegen Samuël
dat hij de vraag van het volk om een koning
niet moet opvatten als een persoonlijke aanval op zichzelf,
omdat ze niet hem, maar God zelf afwijzen.
Het gaat ten diepste niet om Samuël,
maar om God zelf die ze verwerpen.
God zegt: "Mij hebben ze verworpen,
dat Ik geen koning over hen zou zijn."

Het bidden tot God heeft Samuël goed gedaan.
Hij komt er anders uit.
Hij zakt niet weg in een depressie,
hij reageert zijn boosheid ook niet af op het volk.
Hij doet wat God hem heeft gezegd in het gebed.
Hij brengt Gods boodschap over aan het volk.
Zo komt Samuël uit deze crisis.
God leidt hem door deze moeilijke situatie heen.

Wanneer je een volgeling van Jezus bent,
zul jij ook te maken krijgen met afwijzing.
Besef dat die afwijzing dan ten diepste niet jou treft,
maar dat ze ten diepste Jezus, Degene die je volgt, afwijzen.
De wereld wil God niet, ze verwerpen Hem.
Jezus zelf kondigde het al aan,
dat christenen die Hem willen volgen
bespot en uitgelachen zullen worden.
Ze zullen worden afgewezen en vervolgd,
omdat ze Jezus willen volgen en Hem willen dienen.

Wanneer jij te maken krijgt met afwijzing,
als je vreselijke dingen meemaakt
omdat je als christen in deze wereld wilt staan,
ga dan ook in gebed naar God.
Hoor naar wat Hij tot je zegt.
Laat je door Hem bemoedigen en waar nodig corrigeren.
God wil je helpen om je situatie vanuit Zijn perspectief te zien.
En dat zal je helpen door een moeilijke periode heen te komen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God,
Noor van Haaften, € 9,95

Noor van Haaften geeft ons in dit boek diepe inzichten in het leven van Samuel, die als kind aan de hogepriester Eli werd toevertrouwd. In latere jaren reisde hij door Israël als rechter, priester en profeet en riep Gods volk op tot inkeer, boete en radicale gehoorzaamheid aan God. Een fascinerende geschiedenis, die nog steeds actueel is!
Vragen aan het eind van ieder hoofdstuk helpen de lezer om geestelijke inzichten en principes in het eigen leven toe te passen.

Koop bij bol.com

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten