donderdag 9 februari 2017

Breng je pijn bij God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Lezen: 1Samuël 1:1-18

Soms hebben we in ons leven te maken met diepe pijn.
Pijn om wat ons is overkomen.
Pijn om verlangen wat niet is vervuld.

Hanna, de vrouw van Elkana, kende ook pijn.
Ze kon niet zwanger worden.
Peninna, Elkana zijn tweede vrouw, treiterde haar daar mee.
Hanna was zich pijnlijk bewust van haar onvruchtbaarheid.
Ze was er kapot van, ze kon niet meer.
Ze krijgt geen hap meer door haar keel tijdens de maaltijd.

Elkana, haar man, probeert haar te troosten.
Waarom huil je en waarom eet je niet?
Waarom ben je zo verdrietig?
Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen?
Je proeft de liefde van Elkana voor zijn vrouw Hanna.
Maar voor Hanna is dat niet genoeg.
Zijn lieve gebaar en woorden kunnen haar verdriet niet stillen.
Hij kan haar pijn niet wegnemen.

Een ervaring die meer mensen meemaken.
Menselijke troost schiet vaker tekort.
Er is verdriet of verlangen dat niet
door goedbedoelde woorden van mensen
verzacht of gestild kan worden.
Je kunt een gemis of leegte ervaren
die door geen mens gevuld kan worden.

Alleen God ziet en begrijpt jouw diepste pijn.
Alleen Hij kan daarbij komen en je rust geven.
Hanna zoekt in haar verdriet dan ook God.
Ze wendt zich met haar verdriet tot Hem.
Ze stort haar hart uit voor God.

Eli, de priester, ziet wat Hanna doet.
Hij weet echter niet wat hij er van moet denken.
Hij verwijt haar dat ze dronken is.
Maar Hanna geeft aan wat ze heeft gedaan.
Dat ze haar verdriet in gebed bij God heeft gebracht.
Eli geeft haar vervolgens een woord van God.
Hanna mag heengaan in vrede,
God zal haar gebed verhoren.

Voor Hanna betekende dat een ommekeer.
Als ze weer naar huis gaat,
staat haar gezicht anders.
De droefheid is verdwenen en ze eet weer.
Haar hart is getroost door God.
Ze is vol van Hem.
Hij heeft de leegte in haar gevuld.
Vol vertrouwen gaat ze nu haar weg met God.

Bij wie zoek jij troost en bemoediging in je pijn en verdriet?
Hoe houd jij je hart vrij van boosheid en verbittering
als je wensen niet in vervulling gaan?
Ken jij de ervaring van je hart uitstorten voor God?
Wat kun jij van Hanna leren?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God,
Noor van Haaften, € 9,95

Noor van Haaften geeft ons in dit boek diepe inzichten in het leven van Samuel, die als kind aan de hogepriester Eli werd toevertrouwd. In latere jaren reisde hij door Israël als rechter, priester en profeet en riep Gods volk op tot inkeer, boete en radicale gehoorzaamheid aan God. Een fascinerende geschiedenis, die nog steeds actueel is!
Vragen aan het eind van ieder hoofdstuk helpen de lezer om geestelijke inzichten en principes in het eigen leven toe te passen.

Koop bij bol.com

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!