9 april 2014

Ontdek je karaktertype

Elk mens heeft een unieke persoonlijkheid.
In de loop van de tijd zijn er diverse pogingen gedaan
om verschillende karaktertypes te beschrijven.
Niet om mensen daarmee in een hokje te stoppen,
maar wel om anderen en jezelf beter te begrijpen.
Persoonlijkheidsanalyse is tot op zekere hoogte waardevol,
maar het is en blijft een versimpeling van de werkelijkheid.
Die is altijd complexer dan de indeling suggereert.
Met dat in je achterhoofd gaan we kijken
naar een aantal verschillende persoonlijkheidstypes.
Het is leuk om na te gaan in welk type jij jezelf herkent.

De indeling die ik hier gebruik is gebaseerd
op de factoren verstand-gevoel-wil-gedrag.
Iedereen heeft te maken met deze 4 aspecten,
maar het ene aspect is bij de een sterker aanwezig dan bij de ander.
De mate waarin dit varieert wordt zichtbaar in ons karakter.
Daarbij kun je 4 karaktertypen onderscheiden:
(1) het verstandelijke karaktertype
(2) het gevoelsmatige karaktertype
(3) het wilskrachtige karaktertype en
(4)  het evenwichtige karaktertype

Het verstandelijke karaktertype

Verstandelijke mensen laten zich vooral leiden door hun verstand.
Ze worden gekenmerkt door een diepgang van denken.
Hun innerlijke wereld is sterk ontwikkeld.
Ze zijn vaak introvert en minder gericht op hun omgeving dan anderen.
Ze hebben behoefte aan kennis, diepgang en logica.
Ze kunnen zich goed concentreren en zijn in staat tot complex denkwerk.
Ze zijn vaak goed in het analyseren van problemen
en het bedenken van oplossingen voor problemen.
Verstandelijk ingestelde christenen kunnen hun denkvermogen
gebruiken om de Bijbel te bestuderen en zo te groeien in wijsheid.
Doordat dit type minder gericht is op de wereld om hen heen
blijven ze vaak achter in de ontwikkeling van zelfvertrouwen.
Ze zijn vaak verlegen en onzeker.

Het gevoelsmatige karaktertype
Gevoelsmatige mensen laten zich bij voorkeur leiden door hun gevoel.
Ze uiten gemakkelijk hun gevoelens.
Het zijn vaak spontane, aantrekkelijke en mensgerichte mensen.
Ze hebben behoefte aan sociale contacten.
Ze zijn gericht op ervaring en beleving.
Mensen met een gevoelsmatige persoonlijkheid
zijn geneigd om veel aandacht te besteden aan uiterlijke dingen.
Ze genieten van hun populariteit en pronken graag met dingen.
Ze zijn geneigd tot zelfingenomenheid
en kunnen zichzelf gemakkelijk overschatten.

Het wilskrachtige karaktertype
Wilskrachtige mensen zijn herkenbaar door hun sterke wil.
Ze zijn optimistisch van aard, vol zelfvertrouwen
en nemen snel beslissingen.
Ze zijn actief, dynamisch en kunnen hoge prestaties leveren.
Het zijn onvermoeibare doorzetters
die zich niet snel door de omstandigheden van hun stuk laten brengen.
Hun leven draait om prestaties en succes.
Wilskrachtige gelovigen hebben er moeite mee om te leven uit genade.
Ze leven niet graag in afhankelijkheid van anderen.
Schaduwkant van dit karaktertype is hun neiging tot trots.
Ze willen graag bewonderd en belangrijk gevonden worden.
Nederigheid gaat hen moeilijk af.

Het evenwichtige karaktertype

Bij mensen met dit karaktertype is er een goede balans
tussen verstand, gevoel en wil,
waardoor ze een rustige persoonlijkheid hebben.
Bij hen is het 'doen' vooral van belang, het gedrag dus.
Gewoonten, routine en ervaring spelen een belangrijke rol in hun leven.
Ze staan stabiel in het leven,
omdat ze hun gedrag minder laten bepalen door de omgeving.
Ze vallen vaak minder op bij anderen,
maar blinken wel uit in veelzijdigheid.
Het zijn veelal beheerste, volgzame en praktisch ingestelde mensen.
Schaduwzijde van dit type is dat ze vaak star en minder flexibel zijn.
Ze hebben een hekel aan veranderingen, laten alles het liefst bij het oude.
Ze laten weerstand bij vernieuwingen zien.

Herken je jezelf in één of meer van de beschreven typen?
Vaak springen er wel een of twee karaktertypen uit.
Ikzelf ben bijvoorbeeld  vooral een verstandstype.
Ik maak volop gebruik van mijn denkvermogens.
Vind het heerlijk om uit te pluizen hoe iets in elkaar steekt.
Mijn verlangen is om wijsheid op te bouwen
om zo beter het leven van elke dag te kunnen leven.
Mijn zwakke kant ligt inderdaad op het gebied van zelfvertrouwen.
Ondanks dat ik daar al heel wat in gegroeid ben,
blijft dat mijn aandacht vragen.
In welk type of in welke typen herken jij jezelf?

Wat voor type je ook bent,
het ene type is niet meer of minder dan de ander.
We zijn gewoon verschillend en dat is het.
Ieder weerspiegelen we op onze eigen unieke manier
een klein stukje van Gods karakter.
En dat is prachtig.
Je bent een mooi mens!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.