16 april 2014

God vormt Abrahams evenwichtige karakter

Abraham is een man uit de Bijbel met een evenwichtig karakter.
Op verschillende momenten in zijn leven
komt zijn karakter duidelijk naar voren.
God roept hem om zijn land en zijn familie te verlaten.
Maar voor iemand met een evenwichtig karakter
is dit een moeilijke opdracht.
Zo iemand hecht aan veiligheid,
is aarzelend van aard en bang om risico's te nemen.
Abraham huiverde daarom waarschijnlijk om deze opdracht uit te voeren.
De Bijbel zegt dan ook dat het zijn vader was
die het initiatief nam om te vertrekken uit Ur.
In Genesis 11:31 staat: "Terach verliet Ur, de stad van de Chaldee├źn,
en nam zijn zoon Abram met zich mee."
Abraham vond het moeilijk zijn familie te verlaten.
Hij bleef bij hen wonen in Haran.
Pas na de dood van zijn vader
doet Abram wat God hem had opgedragen.
Hij verliet Haran, zijn neef Lot ging met hem mee.

Iemand met een evenwichtig karakter is vaak snel bang.
Dat zie je ook bij Abraham toen hij in Egypte aankwam.
Hij vreesde gedood te worden, omdat Sara een mooie vrouw was.
In plaats van te vertrouwen op Gods hulp en bescherming,
ging Abraham te rade bij zijn eigen gezond verstand.
Sara moest maar zeggen dat ze zijn zuster was.
Toen de farao deze leugen ontdekte,
werd Abraham het land uitgezet.

Evenwichtige typen houden van harmonie, rust, veiligheid en vrede.
Ze zijn de beste vredestichters die er te vinden zijn.
Je komt dit ook tegen bij Abraham.
Wanneer de spanning tussen de herders van Lot
en de herder van Abraham groeit,
probeert Abraham hier een oplossing voor te vinden.
Hij stelde voor om uit elkaar te gaan,
de een in de ene richting, de ander in de andere richting.
En zo nam Abrahm afscheid van Lot.
Nu was hij eindelijk daar waar God hem wilde hebben:
helemaal alleen zonder familie, los van zijn wortels.

Evenwichtige typen hebben vaak veel tijd nodig
om hun levenslessen te leren.
Het mooie is dat God die tijd ook aan Abraham gaf.
Hij hield rekening met zijn karakter.
God verwachte niet teveel tegelijk van hem,
Abraham doorliep een langzaam en rustig groeitraject.
God bleef geduld met hem houden.

Beetje bij beetje vormde God door de jaren zijn karakter.
Wat zal Abraham geworsteld hebben met Gods opdracht
zijn zoon Isaak te offeren.
Maar God had zo in zijn leven gewerkt,
dat hij Hem nu volledig vertrouwde.
Hij ging in geloof en was bereid zijn zoon af te staan.
Abraham werd de vader van alle gelovigen.
Gun mensen als Abraham de tijd,
verwacht niet teveel tegelijk van hen,
dan zul je zien dat ze stapje voor stapje verder komen.
En uiteindelijk Gods doel met hun leven bereiken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.