8 april 2014

God eren met je karakterOnze God is een veelkleurige God.
Die veelkleurigheid zien we terug in heel de schepping.
Zo schiep God vele soorten aan planten en dieren.
Hoewel God maar één soort mensen heeft geschapen,
draagt ook de mens de veelkleurigheid van God met zich mee.
De veelkleurigheid van God komt bij de mens naar voren
in de verschillende karakters en persoonlijkheden van mensen.
Ieder op onze eigen plek en op onze eigen manier
laten we iets van het karakter van God zien.
Ieder mens neemt een unieke plaats in binnen Gods schepping.
Met al onze persoonlijke verschillen kunnen we elkaar prachtig aanvullen.
Samen zijn we geschapen naar Gods beeld.

Ons karakter is deels bepaald door erfelijkheid
en wordt anderzijds ook gevormd door omgevingsinvloeden.
Onze opvoeding, het sociale en kerkelijke milieu waarin we opgroeien,
het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op ons karakter.
Voor christenen is ook het leven in verbondenheid met God
een belangrijke factor in onze karaktervorming.
God vormt ons karakter steeds meer naar het beeld van Jezus.
Geloofsgroei wordt zichtbaar in een veranderd karakter.

Ieder karakter brengt zijn eigen gaven en zwakten met zich mee.
We zijn nogal eens geneigd om ons blind te staren op onze zwakten.
Het is moeilijk om de schaduwzijde van je karakter te aanvaarden.
Maar realiseer je dat je niet alles kunt hebben.
Laat de zwakke kanten van je karakter je stimuleren tot samenwerking.
God heeft ons niet geschapen als op onszelf staande individuen.
Jij hebt andere mensen nodig
en andere mensen hebben jou nodig.
Wanneer jouw karakter alleen maar bestond uit sterke kanten
dan zou je je nooit uitstrekken naar God.
Juist jouw karakterzwakten kunnen je helpen
om te leren leven in afhankelijkheid van Hem.

Wees blij met de sterke kanten van je karakter,
God heeft ze je niet voor niks gegeven.
Hij heeft daar een bedoeling mee.
Je karaktergaven zijn onlosmakelijk verbonden met jouw bestemming.
God wil dat je je gaven inzet om anderen ermee te helpen.
Om Hem ermee te dienen.

Al met al ben je te feliciteren met je karakter.
Laat het je een eer zijn om elke dag in jouw karakter
een stukje van Gods karakter te laten zien aan de mensen om je heen.
Eer God met jouw karakter.

Hillie Snoeijer
(Geloofscoach CHRISTIENA)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.