10 april 2014

God vormt Mozes' verstandelijke karakter


Ons karakter is tot op zekere hoogte veranderbaar.
Natuurlijk, bepaalde trekken blijven je eigen,
maar alle aspecten van je karakter liggen niet onwrikbaar vast.
God kan en wil je karakter vormen en sterker maken,
zodat je bruikbaar en inzetbaar wordt voor Hem.
Hij doet je een leerschool doorlopen
met het doel Gods karakter
meer in jou tot uitdrukking te laten komen.
God gaat met je aan de slag.
Hij laat je karakter tot ontwikkeling komen.
Zodat het allerbeste uit jou tevoorschijn komt.

Laten we eens kijken naar Mozes en hoe God hem vormde.
Mozes is een voorbeeld van een man met een verstandelijk karakter.
Door zijn hoge opleiding aan het hof van de farao
had hij de gelegenheid om zijn gaven en bekwaamheden te ontwikkelen.
Vanwege zijn groot rechtvaardigheidsgevoel
doodde hij eens een Egyptische opzichter.
Hierna sloeg hij op de vlucht naar Midian.
Daar werd hij schaapherder en leerde hij omgaan
met eigenwijze, weerbarstige schapen.
God gebruikte deze periode om hem
klaar te maken voor een belangrijke taak.

Wanneer God Mozes roept om Zijn volk uit Egypte weg te leiden,
komt Mozes met allerlei tegenwerpingen
waaruit niet alleen zijn ongeloof,
maar ook zijn faalangst, besluiteloosheid, minderwaardigheidsgevoelens
en gebrek aan zelfvertrouwen naar voren komen.
Allemaal zaken die zo kenmerkend zijn voor verstandelijke typen.
Maar God wist heel goed dat Mozes
tot veel meer in staat was dan hij zelf dacht.
Verstandelijke typen denken vaak dat ze niet genoeg kunnen,
en daardoor laten ze veel kansen liggen.
Wat zij moeten leren is dat ze met Gods hulp
nog meer kunnen dan ze zelf denken.

Mozes voelde zich minderwaardig en onzeker.
" Wie ben ik om naar de farao te gaan?", zei hij.
Maar God liet hem weten dat Hij erbij zou zijn.
Een mens samen met God is tot alles in staat.
God verzekert Mozes ervan dat Hij alles is
wat Mozes nodig heeft om zijn taak uit te voeren.
Maar Mozes is bang om opnieuw te falen, net als de vorige keer.
Aan hem knaagt de onverwerkte pijn uit het verleden.
Mozes vindt zichzelf niet goed genoeg
om namens God het woord te kunnen voeren aan het hof.
God belooft hem dat Hij zelf de woorden in zijn mond zal leggen.
En dat zou voldoende moeten zijn.

Maar er is heel wat overtuigingskracht nodig
om een verstandelijk type om te krijgen.
Zo ook bij Mozes, hij blijft volhouden niet geschikt te zijn.
Hij staat op het punt de grootste kans te missen die hem geboden word.
Maar God wilde niet dat Mozes deze kans zou verspelen.
God werd kwaad op Mozes.
Een verstandelijk type moet vaak met kracht
tot de werkelijkheid worden geroepen
om zijn onvruchtbare innerlijke remmingen te breken.
Zachte woorden van begrip zijn dan soms niet voldoende.
God zet door, Hij stuurt Aäron om Mozes te helpen.
En uiteindelijk geeft Mozes zich gewonnen.

Hoewel de verstandelijke Mozes geen natuurlijke leidersfiguur was,
heeft God hem toch geholpen een van de grootste leiders
te worden die de wereld ooit heeft gekend.
God hielp hem om ver boven zichzelf uit te stijgen.
Mozes leidde, met Gods kracht, het volk Israël uit Egypte.
God maakte hem bekwaam voor zijn taak.

Zoals God bezig was om Mozes karakter te vormen
zo doet Hij dat ook bij jou en mij.
God wil het beste in ons tevoorschijn roepen.
En daarbij houdt Hij rekening met ons karakter.
Laat God in je leven werken,
want met God aan je zij kom je pas goed uit de verf!

 Hillie Snoeijer
(Geloofscoach CHRISTIENA)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.