14 april 2014

God vormt Petrus' gevoelsmatige karakter
Petrus is in de Bijbel een voorbeeld van een persoon
met een uitgesproken gevoelsmatig karakter.
Wanneer je het leven van Petrus volgt,
wordt daarnaast ook zichtbaar hoe God
door de Heilige Geest werkt aan het karakter van Petrus.

Gevoelsmatige mensen zijn mensen met een open en spontaan karakter.
Dat zien we ook bij Petrus.
En dat maakte hem geliefd bij de mensen.
Gevoelsmatige mensen praten graag en dat geldt ook voor Petrus.
Van hem treffen we in de Bijbel
meer uitspraken aan dan van enig ander discipel.
Gevoelsmatige mensen nemen snel beslissingen,
omdat ze minder nadenken en op hun gevoel afgaan.
Ook dat zie je bij Petrus.
Wanneer Jezus hem vraagt om discipel van hem te worden
laat hij onmiddellijk zijn netten achter en volgt Jezus.
Petrus laat ook duidelijk impulsief gedrag zien,
gedrag dat we vaker tegenkomen bij gevoelsmatige mensen.
Zij zijn geneigd eerst te doen voordat ze nadenken.
De impulsieve Petrus stapt zo uit de boot en loopt over het water.
Zo moedig hij eerst is, zo bang is hij een klein poosje later.
Gevoelsmatige mensen kennen heftige gemoedsschommelingen.
Ze kunnen zo van het ene uiterste naar het andere uiterste gaan.
Gevoelsmatige mensen zijn nogal eens geneigd tot onnadenkend handelen.
Zo ook Petrus, voor Jezus Petrus vraag kan beantwoorden,
heeft hij Malchus het oor al afgeslagen.
Gevoelsmatige mensen bezwijken snel onder groepsdruk.
Ze willen aardig gevonden worden
en kunnen daardoor niet goed omgaan met kritiek.
Zo was er ook bij Petrus niet veel voor nodig
om hem tot de uitspraak te brengen dat hij Jezus niet kende.
Terwijl hij kort daarvoor nog aangegeven had
bereid te zijn met Jezus te sterven.

Na Jezus opstanding en het eerherstel van Petrus
begon voor Petrus de weg omhoog.
Toen de Heilige Geest in het hart van Petrus kwam wonen en werken,
werd zichtbaar hoe God zijn karakter ging vormen.
Petrus die eerst snel bang was,
veranderde door de werking van de Geest.
Petrus confronteerde diverse malen zijn joodse toehoorders.
Hij wees hen ronduit op hun verantwoordelijkheid
voor de kruisiging van Gods Zoon.
Hij confronteerde de joodse raad,
die vervolgens woest reageerden en van plan waren de apostelen te doden.
Voorheen zou Petrus bang gereageerd hebben,
maar nu bleef hij kalm en rustig
en liet zich niet imponeren door de dreigementen en geselingen.
Petrus was niet langer een opschepper,
maar hij wist zich een instrument in Gods hand
en gaf God alle eer voor wat hij deed.

De veranderingen in het karakter van Petrus
laten zien hoe de Heilige Geest onze zondige karaktergewoonten
kan ombuigen, vormen en aanvullen,
zodat we meer vrucht voortbrengen in ons leven voor God.
Zoals God dat deed bij Petrus,
zo wil Hij dat ook doen bij jou en mij.
Die veranderingen komen niet tot stand
doordat wij zelf daar ons uiterste best voor doen.
Het zijn veranderingen die plaatsvinden
wanneer wij vol van Gods Geest zijn.
Alleen zo krijgt de Geest de ruimte
om zijn herscheppende werk in ons te doen.

Hillie Snoeijer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.