15 april 2014

God vormt Paulus wilskrachtige karakter

Een bijbels voorbeeld van een wilskrachtig persoon is Paulus.
Hij is een krachtige persoonlijkheid die weet wat hij wil.
Wilskrachtige typen zijn optimistisch van aard,
vol zelfvertrouwen en nemen snel beslissingen.
Het zijn dynamische mensen
die goede prestaties leveren ook onder druk.
Als ze eenmaal hun zinnen op iets gezet hebben
dan gaan ze er ook helemaal voor.
Ze kunnen daarin heel ver gaan.
Dat zie je ook bij Paulus.
Hij was er voor zijn bekering heilig van overtuigd
dat de christenen een gevaarlijke groepering waren.
Hij deed er alles aan om hen uit te roeien,
niets was hem daarbij teveel.
Na zijn bekering was Paulus nog altijd heel fanatiek in zijn handelen
zij het dat de doelen die hij nastreefde veranderd waren.
Paulus ging tot het uiterste in zijn inzet voor Gods koninkrijk.

Hoewel een wilskrachtig persoon zich moeilijk laat veranderen,
zien we toch dat Paulus na zijn bekering veranderde.
Gods Geest was ook in hem aan het werk.
Van nature hebben wilskrachtige personen
weinig respect voor mensen met zwakheden.
Zo zie je dat Paulus moeite heeft met Marcus.
Marcus was in zijn ogen een loser, die de zendingsreis niet afmaakte,
Hij wilde hem daarom perse de volgende reis niet mee hebben.
In de loop der jaren werd Paulus echter een stuk milder.
Hij kwam zelfs zover dat hij van Marcus zei
dat hij een bruikbare kracht voor hem was.
Zo'n compliment aan het adres van iemand die eerst faalde,
zul je niet zo snel horen uit de mond van een wilskrachtig type.
Een andere verandering die Paulus doormaakte
was dat hij liefdevoller naar mensen toe werd.
Van nature hebben wilskrachtige personen geen warme persoonlijkheid.
Maar God maakte van hem iemand
die bewogen en begaan was met mensen.

Paulus is er het levende bewijs van dat wilskrachtige personen
van grote betekenis kunnen zijn voor Gods koninkrijk.
Zoals bij Paulus gebeurde,
zo wil God ook ons karakter gebruiken en vormen
zodat we overvloedig vrucht kunnen dragen voor Hem.

Hillie Snoeijer
Geloofscoach CHRISTIENA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.