maandag 30 oktober 2017

Jezus leed in onze plaats


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Jezus kwam als mens naar deze wereld.
Zijn leven op aarde betekende voor Hem lijden.
De mensen keerden zich tegen Hem.
Ze wilden niets van Hem weten.
Weg met Hem, kruisig Hem.
Dat was wat ze riepen.

Jezus had niets gedaan wat hun afwijzing rechtvaardigde.
Hij had nooit zonde gedaan.
Toch werd Hij door Pontius Pilatus veroordeeld.
Ze sloegen Hem aan het kruis.
Daar hing Hij als misdadiger.
Terwijl Hij geheel onschuldig was.

Jezus liet Zich kruisigen.
Niet omdat Hij dat verdiende.
Maar omdat Hij wist dat dit Gods weg en wil was
om ons te kunnen bevrijden van Gods toorn.
God liet onze zonden daar op Hem neerkomen.
Hij, die nooit zonde had gekend, nam al onze zonden op Zich.
Hij hing daar in onze plaats.
Hij was het Lam dat de zonden van de wereld wegdroeg.
De straf die wij verdienden, kwam op Hem.
Jezus betaalde de hoge prijs,
Hij kocht ons vrij door Zijn kostbaar bloed.

Het eeuwige oordeel is door Jezus van ons afgewend,
wij mogen dankzij Zijn lijden en sterven,
Gods genade en het eeuwige leven ontvangen.
Wat een geweldige Verlosser hebben wij.
Wat een liefde van God, dat Hij bereid was
zijn Zoon te geven tot in de dood,
opdat Hij ons weer goedgunstig zou kunnen zijn.

Geprezen zij God die ons Zijn grote liefde betoonde.
Geprezen zij de Zoon, die vrijwillig Zijn leven voor ons gaf.
Laten we nooit vergeten God daarvoor te danken.
Hem komt toe alle eer en lof, tot in eeuwigheid!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!