donderdag 26 oktober 2017

Gods Zoon werd mens

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Jezus Christus, de Zoon van God,
Hij die al van eeuwigheid bij God was,
Hij kwam voor een bepaalde periode naar onze aarde.
Hij kwam op een bijzondere bovennatuurlijke wijze,
Hij verliet deze aarde ook weer door bovennatuurlijke krachten.
Hij kwam bij ons door maagdelijke geboorte.
Hij ging heen door opstanding en hemelvaart.

Van Jezus belijden we dat Hij
ontvangen is van de Heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria.
Hij kwam bij ons vanuit de hemel,
Hij werd echt mens zoals wij.
Hij nam ons vlees en bloed aan.

De maagd Maria werd zwanger.
Niet via de weg van geslachtsgemeenschap,
maar doordat de kracht van God over haar kwam.
Zo werd zij zwanger van Jezus door de Heilige Geest.
En daarom wordt Jezus Zoon van God genoemd.
Over de maagdelijke geboorte van Jezus
kun je lezen in Mattheüs 1: 1-25 en Lucas 1: 26-56.

Vanwege Jezus maagdelijke geboorte,
werd Hij mens zoals wij, maar toch ook anders.
Want Hij werd ons in alles gelijk uitgezonderd de zonde.
Bij onze geboorte zijn wij besmet met de erfzonde.
Ons mens-zijn is daardoor aangetast en niet zuiver.
En dat komt tot uiting in de zonden die wij doen.
Maar zo is Jezus niet.

Door Zijn maagdelijke geboorte was Hij niet belast met erfzonde.
Zijn mens-zijn was niet aangetast, maar zuiver en volkomen.
Hij leefde Zijn leven zonder ooit te zondigen.
Zijn daden, houding, motieven en verlangens waren zuiver.
Hij leefde een onberispelijk leven.
Toen Hij eenmaal het offer voor onze zonde had gebracht,
kon de dood Hem dan ook niet vasthouden.
En daarom kon Hij opstaan uit de dood.
Het dodenrijk had geen recht Hem vast te houden.

Wat een wonder dat Gods eigen Zoon
de hemel heeft willen verlaten om één van ons te worden.
Zodat Hij ons bekend kon maken met Gods liefde en genade.
Zodat Hij Gods verlossingsplan kon uitvoeren.
Hij nam als mens ons lijden op Zich, Hij stierf voor onze zonde.
Hij volbracht het werk van de verzoening.
Door Hem zijn wij met God verzoend.
Hij is onze Immanuël, God is met ons.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!