dinsdag 31 oktober 2017

Jezus is neergedaald in de hel

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De geloofsbelijdenis zegt dat Jezus neergedaald is in de hel.
Wat daarmee bedoeld wordt, is nog niet zo eenvoudig vast te stellen.
In de oudste uitgaven stond deze zinsnede niet vermeld,
pas later komen deze woorden in enkele uitgaven van de Twaalf Artikelen voor.
We weten niet wat de achtergrond is waarom deze woorden later zijn opgenomen.
Het is ook niet een uitdrukking die we letterlijk terug vinden in de de Bijbel.
Deze woorden worden daarom ook op verschillende manieren uitgelegd.

Een uitleg is dat neergedaald in de hel betekent neergedaald in het dodenrijk.
Hel staat dan voor de verblijfplaats van de gestorvenen.
In de Bijbel wordt dit aangeduid met het woord Hades en Sheol.
Jezus is het dodenrijk binnengegaan.
Hij heeft de dood geproefd en was op de plaats van de gestorvenen.
Hij was niet schijndood, maar Hij is werkelijk gestorven.
Jezus weet wat het is om dood te zijn.
Doordat Jezus in het dodenrijk is geweest,
en weer opgestaan is uit de dood,
heeft de dood voor ons zijn angel verloren.
Jezus is ons voorgegaan.
Hij ondersteunt ons wanneer wij sterven.
Hij leidt ons door dood en dodenrijk heen
naar het leven dat achter de dood ligt.
Hij is ons voorgegaan en Hij zal ons er doorheen leiden.
Hij laat ons in ons sterven niet alleen.
De dood heeft geen macht meer over Gods kinderen.
Voor Gods kinderen is de dood nu de doorgang naar het eeuwige leven.

Later gingen de mensen een andere betekenis geven aan deze woorden.
Hel kan ook opgevat worden als strafplaats voor de goddelozen
De plaats van de uiteindelijke vergelding.
Hiervoor wordt in de Bijbel het woord Gehenna gebruikt.
Volgens sommigen zou Jezus gedurende zijn dood
naar deze plaats van vergelding zijn gegaan.
Om daar Zijn overwinning bekend te maken.
Een tekst als 1 Petrus 3:19 zou in die richting kunnen wijzen.
Anderen geven aan dat dat niet bedoeld wordt.
Jezus zei tegen een van de misdadigers die met Hem aan het kruis hing,
heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
En Jezus gaf Zijn geest over in de handen van Zijn Vader.
Dat betekent dat Jezus na Zijn dood
niet in de plaats van eeuwige vergelding was.

In de tijd van de Reformatie werden de woorden
neergedaald in de hel weer anders opgevat.
Mensen als Calvijn meenden dat met deze uitdrukking
iets gezegd werd over de zwaarte van Jezus lijden.
Zo wordt het ook in de Heidelbergse Catechismus uitgelegd.
Zijn lijden was een hels lijden.
De machten van de hel drongen zich aan Hem op.
Hij doorstond onuitsprekelijke angsten, verschrikkingen en helse kwellingen.
Jezus lijden aan het kruis was onnoemelijk zwaar.
Hij werd verlaten door de Vader.
De hel betekent ten diepste Godverlatenheid.
De hel brak voor Hem los.
Maar Jezus hield vol, Hij bleef gehoorzaam.
Hij kon dan ook zeggen: het is volbracht.
Hij overwon de hel en alle duivelen.
De rekening van de zonde was voldaan.
Jezus werd door God verlaten,
zodat wij nooit meer door God verlaten zullen worden.
Mijn felste aanvechtingen zijn geen helse aanvechtingen meer.
Niets zal ons meer kunnen scheiden van de liefde van God.
Dat heeft Jezus voor ons verdiend.

Het is zoals gezegd niet bekend wat de kerk oorspronkelijk met deze woorden bedoelde.
Het is ook de vraag of je moet kiezen welke de juiste uitleg is.
Ze doen op een bepaalde manier allemaal het licht van het evangelie schijnen.
Ik mag weten dat mijn dood de doorgang naar het eeuwige leven zal zijn.
En dat niets en niemand mij zal kunnen scheiden van de liefde van God.
Hij zal mij nooit verlaten, niet in leven en ook niet in de dood.
De hel kan niet langer aanspraak op mij maken, want Jezus stierf voor mij.
Hij betaalde voor mijn zonden, Hij onderging Gods oordeel en toorn.
Niet de hel, maar de hemel is nu mijn bestemming.
Wat een schitterend evangelie.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!