17 maart 2015

Vertel de mensen over Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, SpiegelRuimte

God is trouw.
Alles wat Hij beloofd heeft, komt Hij na.
Hij beloofde dat Hij Jezus zou zenden als onze Redder.
En Jezus kwam als Redder van de wereld.

Christus is de vervulling van Gods beloften.
Door Hem kunnen mensen weer vrede met God hebben.
Door Jezus is er hoop, vreugde en vrijheid.
Jezus maakt genade en vergeving van zonden mogelijk.

God heeft gelovigen deze goede boodschap toevertrouwd.
Hij geeft hen de opdracht om met dit geweldige nieuws op stap te gaan.
Hij zei: "Ga en maak alle volken tot mijn discipelen."
Vertel aan de mensen wat God in Christus heeft gedaan.

Zoals de herders destijds naar Betlehem gingen
om te vertellen over de geboorte van Jezus,
zo zendt God ons nu de wereld in
om het goede nieuws van redding en verlossing te verspreiden.

Ga, net als de herders, op stap en vertel de mensen over Jezus.
Vertel de mensen dat God redding en verlossing aanbiedt.
God heeft je die taak toevertrouwd.
Het is een voorrecht om dit voor God te mogen doen.
Kan God op jou rekenen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten