11 maart 2015

Vergeving maakt een groot verschil

Leef je geloof. Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog, SpiegelRuimteWat geweldig dat wij van God vergeving mogen ontvangen.
God is barmhartig en van harte bereid om ons te vergeven.
Elke dag opnieuw biedt Hij ons Zijn genade.
Neem Zijn genade door geloof aan.
Het is het meest kostbare geschenk dat je kunt ontvangen.

Vergeving van God is geen vanzelfsprekendheid.
God gaf daarvoor Zijn eigen Zoon.
Jezus stierf voor jou en mij.
Door Zijn dood maakte Hij vergeving mogelijk.
Wat een hoge prijs betaalde God om ons te kunnen vergeven.

Gods vergeving maakt een groot verschil in jouw leven:
 • Door vergeving ben je bevrijd van oordeel.
  God is niet boos op je.
  Hij schenkt je genade en bevrijdt je van schuld en schaamte.
 • Je hoeft voor God niets te verbergen. Je mag komen bij God zoals je bent.
  Je hoeft je niet mooier voor te doen.
  Zet je masker af.
  Belijd je zonden en God zal je schuld vergeven.
 • God geeft je een nieuwe start.
  Gezegend ben je wanneer je zonden vergeven zijn.
  God rekent je niet af op je zonde.
  Christus droeg de straf die jij verdiende.
  God ziet je nu in Christus als rechtvaardig.
  Je mag weer verder met een schone lei.
Blijf je elke dag weer verwonderen over Gods vergeving.
Wat een voorrecht is het om Gods vergeving te ontvangen!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.