3 maart 2015

Jezus offer is voor eens en altijd genoeg

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, Groningen, Spiegelruimte


Komen in Gods nabijheid is geen vanzelfsprekendheid.
In het Oude Testament was toegang tot God
alleen mogelijk door een heel systeem van dagelijkse offerdienst.
De hogepriester bracht de offers.
Niet alleen voor de mensen, maar ook voor hemzelf.
Omdat hij, net als alle mensen, een zondig mens was,
moest hij ook offers voor hemzelf brengen.
Alleen zo konden de fouten weer goedgemaakt worden.
Alleen zo was toegang tot God mogelijk.

In onze tijd is er een einde gekomen
aan het hele offersysteem uit het Oude Testament.
Dat komt doordat Jezus het volmaakte offer heeft gebracht.
Jezus is de Hogepriester zonder zonde.
Zo'n Hogepriester hadden wij nodig.
Hij hoeft niet steeds opnieuw offers te brengen.
Omdat Hij zonder zonde was,
was Zijn offer voor eens en altijd genoeg.

Door Jezus hebben wij nu vrije toegang tot God.
Laten we daarom tot God naderen door Jezus bloed.
Kom tot Hem met een gereinigd hart
en vol vertrouwen door geloof.
Kom in Gods nabijheid en luister naar Zijn stem.
Ontvang Zijn kracht en vrede.
Ervaar dat het goed is om in Gods nabijheid te zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten