5 maart 2015

Hou je hart gezond

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christlijk psycholoog Baflo, SpiegelRuimte


Ons hart is het centrum van ons innerlijke leven.
Het centrum van ons denken, voelen en willen.
Voor God is ons hart en de gesteldheid van ons hart belangrijk.
Veel belangrijker dan ons uiterlijke gedrag.

God wil dat we Hem liefhebben met heel ons hart.
Ons hart moet vol zijn van Hem.
Laat je hart vullen met Gods liefde door de Heilige Geest.

Maak je niet druk over je positie, titels of je eer.
Maak je druk om de gesteldheid van je hart.
Richt je op je hart en niet op je uiterlijke gedrag.
Hou je hart gezond.

Je uiterlijke gedrag dient een reflectie te zijn van je hart.
Maak daarbij niet dezelfde fout als de Farizeeën.
Zij legden de nadruk op het uiterlijke gedrag.
Het ging hen om gehoorzaamheid aan uiterlijke regels.
Maar God wil gehoorzaamheid vanuit het hart.

Heb God lief met heel je hart.
Dan zal je hart van liefde gaan overstromen.
Dan zal je liefde voor God zich uiten in liefde voor je naaste.
En dat is het waar het God om gaat.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

1 opmerking:

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.