4 maart 2015

Er is leven na de dood!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog baflo, SpiegelRuimte


Is de dood het einde?
Nee, zegt de Bijbel.
Er is leven na dit leven.
Dankzij Christus.

Het doet pijn om mee te maken dat een geliefde sterft.
Maar de dood is niet het einde.
Iedereen die gestorven is in Christus, zal leven ook al is hij/zij gestorven.
God zelf zegt dat Hij niet een God is van doden,
Hij is de God van levenden.
Daarom is dood niet dood.
Een christen die sterft mag leven bij God.

God heeft de macht om doden weer tot leven te brengen.
Jezus stond op uit de dood.
Dezelfde macht die Jezus deed opstaan uit de dood
zal ook ons doen opstaan uit de dood.
Je hebt alle reden om te geloven
in de opstanding van de doden en een eeuwig leven.
God heeft in Christus laten zien dat Hij dat kan.

Hoe zwaar en groot het verdriet om de dood van een geliefde ook kan zijn,
eens zullen we onze geliefden weer terug zien.
Dat perspectief mag ons troosten in ons verdriet.
De dood is niet het einde.
Er is leven na de dood!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten