woensdag 24 september 2014

Zonde is ons grootste probleem

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Praten over zonde is vandaag de dag niet echt 'in'.
Daar kun je volgens velen niet meer mee aankomen.
De moderne mens bepaalt zelf wat hij doet.
Hij heeft zijn eigen normen,
goed en kwaad bepaal jezelf.
Je laat je door niemand de wet voorschrijven.
Alles kan en mag.
Zonde is een uitgesleten begrip geworden,
dat hooguit nog oppervlakkig gebruikt wordt.
Zonde is het synoniem geworden van het woord jammer.
Maar al beseffen we het niet meer,
zonde is ons grootste probleem.
Dat is de werkelijkheid.

Zonde is ons grootste probleem.
Want zonde betekent dat je tegen Gods normen bent ingegaan.
Dat je Hem hebt genegeerd en Hem de rug hebt toegekeerd.
In plaats van Hem God in je leven te laten zijn,
speel je zelf voor god, net zoals satan deed en doet.
En dat maakt scheiding tussen jou en God.
Het gaat bij zonde niet slechts om het overtreden van regels,
maar je trapt God op Zijn liefdevolle Vaderhart.
En daarmee doe je God pijn en verdriet.
Zonde komt tussen jou en God in te staan.
God toornt daarom over de zonde.
God is heilig en rechtvaardig
en daarom zal Hij de zonde zeker niet ongestraft laten.
Daarom is zonde ons grootste probleem.
Want, zonder het ontvangen van genade,
zal zonde leiden tot onze veroordeling
en ons beroven van het eeuwige leven.
Zonde is echt ons grootste probleem.

Toch zijn wij vaak geneigd onze zonden te bagatelliseren.
We praten onze zonden gemakkelijk goed.
Dat ik zondig ligt niet aan mij maar aan een ander.
Of het komt door onze omstandigheden.
Of we geven nog wel toe dat het zonde is,
maar dat er wel ergere zonden zijn.
Gewoon openlijk toegeven dat we fout zitten,
is voor veel mensen moeilijk.

Gelukkig heeft God ons Zijn Heilige Geest gegeven.
De Heilige Geest is in ons aan het werk
om ons te overtuigen van zonde.
Niet om ons daarmee te veroordelen,
maar om ons juist te stimuleren
om met onze zonde naar God toe te gaan.
Om te erkennen dat we gezondigd hebben
en dat we daarover berouw hebben.

Wanneer we onze zonden aan God belijden
en Hem daarvoor vergeving vragen,
dan is God zo genadig
dat Hij ons onze zonden wil vergeven.
Hij scheldt ons onze schuld kwijt,
op grond van het werk van Christus aan het kruis.
Aan het kruis betaalde Jezus de schuld van jouw en mijn zonde.
Daardoor kan het weer goed worden tussen God en jou.
De zonde hoeft niet tot een blijvende scheiding te leiden.

Wees niet geestelijk zelfvoldaan,
denk niet dat het met jouw zonden wel wat meevalt.
Daarmee sta je de weg naar verlossing in de weg.
Erken je zonde, ga ermee naar het kruis.
Dan zul je ervaren dat God je genadig zal zijn.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 2

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!