23 september 2014

Hunkeren naar meer

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Veel mensen zoeken naar geluk en innerlijke bevrediging.
Er is iets dat ons drijft en doet verlangen.
We verlangen naar meer.
Herken jij dat ook in jouw leven?
Ken je dat gevoel dat er toch meer moet zijn?

Het menselijk hart kent verschillende soorten verlangens.
Larry Crabb, een christenpsycholoog, onderscheidt 3 cirkels van verlangens.
In de buitenste cirkel liggen onze oppervlakkige verlangens.
In deze cirkel gaat het om ons comfort, ons gemak,
onze vakanties, of alles naar wens verloopt.
Aan al deze dingen kunnen we veel van onze tijd en energie besteden.
Wanneer alles binnen deze cirkel prima gaat, voelen we ons al redelijk gelukkig.

De tweede cirkel heeft te maken met onze relaties.
Hoe anderen met ons omgaan in de verschillende levenssferen.
Zoals binnen het gezin, de kerk, op de werkvloer.
Wanneer onze relaties soepel en ongestoord verlopen,
dan voelen we ons over het algemeen prima.

De laatste cirkel heeft te maken met ons verlangen naar God.
Voor veel mensen is dit een verborgen verlangen.
Hoewel we dit verlangen niet altijd zullen herkennen,
het verlangen is er wel, want God zelf heeft dit in ieder mens gelegd.
God wil dat mensen Hem leren kennen
en daarom heeft Hij in ieder mens een verlangen naar Hem gelegd.
Met het doel dat mensen Hem zullen gaan zoeken.
En hun geluk vinden in Hem.

Mensen verlangen naar geluk.
En dat is niet verkeerd.
God maakt juist gebruik van dat verlangen
om mensen naar Hem op zoek te laten gaan.
Het gevaar is echter dat mensen veel te snel tevreden zijn.
Wanneer allerlei wensen in de eerste twee cirkels in vervulling gaan,
dan is het heel goed mogelijk dat we ons daarmee tevreden stellen.
Dat we God naar de rand van ons leven schuiven
alsof we wel zonder Hem kunnen.
C.S. Lewis zei daarover:
"Het probleem is niet dat wij geluk nastreven.
Het probleem is dat wij veel te snel tevreden zijn gesteld:
met drugs, alcohol, seks en macht.
En dat terwijl God ons zoveel meer, zoveel diepers biedt."


Wij klampen ons voor ons geluk zo gemakkelijk vast
aan de dingen uit de eerste twee cirkels.
Wij denken dat daar ons geluk van afhangt.
Maar God wil ons zoveel méér geven.
Hem kennen, daarin ligt ons diepste geluk.
Alleen Hem vinden en Hem leren kennen
zal de honger en dorst in ons stillen.
Daarom zegt Jezus ook:
" Wie van het water drinkt dat Ik hem geef,
zal nooit meer dorst krijgen.
Dat water zal in hem als een fontein worden,
waaruit eeuwig leven voortkomt."


Ik daag je uit om naar je eigen leven te kijken.
Waar gaan jouw verlangens naar uit?
Waar hunkert jouw hart naar?
Waarin zoek jij je geluk?
Wat vul jij in op de stippellijn:
Ik zal pas echt gelukkig zijn als ik ....?
Wees niet te snel tevreden.
Zoek God, want alleen bij Hem
zal je hunkering naar meer gestild worden.
Zoek en vind bij Hem je diepste geluk!

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 1


Hillie Snoeijer
Leef je geloof