9 september 2014

Maak je eigen keuzes

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Hoe neem jij je beslissingen?
Laat jij je in je beslissingen leiden door de mening en goedkeuring van anderen?
Geef jij regelmatig toe aan anderen ook al gaat het in tegen wat je zelf wilt?
Neem jij de beslissingen of doet een ander dat in feite voor je?
Wanneer dat laatste het geval is, zal dat je niet gelukkig maken.

God heeft ons gemaakt met een vrije wil.
Hij wil dat we die gebruiken om eigen keuzes te maken.
Jij mag kiezen.
Dat hoeft een ander niet van je over te nemen.
Laat niet toe dat andere mensen je overheersen.
Wanneer je dat wel doet, zul jij je moe,
verward, naar en ongelukkig gaan voelen.
Jij bent gemaakt om je eigen vrije wil te gebruiken,
om je eigen keuzes te maken.
God houdt je verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt,
zorg er dan ook voor dat het werkelijk jouw eigen keuzes zijn.

Heel vaak laten wij ons leiden door wat andere mensen er van vinden.
Meestal zit daar achter dat we goedkeuring en acceptatie bij mensen zoeken.
Wanneer ik doe wat anderen zeggen dat ik moet doen,
dan zullen ze vast blij met me zijn en me waarderen.
En dus vragen we regelmatig advies aan anderen.
"Wat zou jij doen?" "Wat vind jij ervan?"
Op zich is er niets mis met advies vragen, dat kan zelfs heel wijs zijn.
Maar wanneer het horen van de mening van een ander
jou het gevoel geeft dat je er ook naar moet handelen,
ook al gaat het in tegen wat jezelf zou willen,
dan kan het wel eens zijn dat je teveel een mensen-pleaser bent.
Dat je anderen de controle over je leven in handen hebt gegeven.
Het is nooit de bedoeling dat andere mensen de koers van je leven bepalen.
Luister naar adviezen van anderen,
maar voel je vrij om daarin andere keuzes te maken.

Proberen andere mensen tevreden te stellen, zal je niet gelukkig maken.
Je zult er gefrustreerd door raken, je uitgeblust gaan voelen.
De Bijbel zegt dat we God moeten zoeken
en Hem moeten dienen in heel ons doen en laten.
Doe dingen niet om bij mensen in de gunst te komen.
Je zult nooit én God kunnen dienen én mensen tevreden kunnen stellen.
Maak de keuze om in je leven God te behagen,
stop ermee om te proberen mensen tevreden te stellen.
Het is belangrijker wat God vindt dan wat andere mensen vinden.
Het is belangrijker Zijn wil te doen dan om populair te zijn.
Zoek Gods leiding in je leven, laat je leiden door Zijn Geest.
Blijf trouw aan jezelf, aan wat God in jou heeft gelegd aan gaven en talenten.
Alleen dan zul je komen tot de bestemming die God voor je heeft weggelegd.

Eigen keuzes maken betekent dat je moet leren grenzen te stellen.
Geef je grenzen aan die de ander niet mag overschrijden.
Doe je dat niet dan zullen mensen je gebruiken,
over je heen gaan lopen en weinig respect voor je hebben.
Jij bent er verantwoordelijk voor om op te komen voor jouw grenzen.
Confronteer mensen die proberen jou te overheersen.
Weiger je te laten manipuleren.
Roep dergelijk gedrag een halt toe.
Geef duidelijk je grenzen aan.
Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn.
Maar leer anderen je keuzevrijheid te respecteren.
Alleen dan is een relatie op basis van wederzijdse liefde en respect mogelijk.
Alleen dan is er een gezonde basis voor geluk.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 22

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.