dinsdag 10 januari 2017

Hebreeën 2: Jezus redtJezus is oneindig groot zagen we in Hebreeën 1.
Maar Hij was bereid Zich te vernederen.
Hebreeën 2 vertelt dat Hij korte tijd lager dan de engelen heeft gestaan.
Hij werd namelijk omwille van ons een mens van vlees en bloed.
Dit was nodig, omdat Hij alleen als mens kon sterven.
Om daarmee ons te redden en ons te doen delen in Zijn heerlijkheid.

Het was Gods liefde die Hem hiertoe bracht.
God trok Zich ons lot aan.
Hij had ons zo lief, dat Hij ons wilde redden.
Redden uit de macht van satan, zonde en de dood.
Door te sterven nam Jezus onze plaats in.
Hij werd ons offer om ons te kunnen bevrijden.
Hij stierf aan het kruis en stond weer op uit het graf.
Zo werd de dood door Hem verslagen.
Hij maakte de duivel, die de macht over de dood had, machteloos.
Wij werden bevrijd uit de macht van de slavernij.

Jezus is door Zijn lijden onze volmaakte leider geworden.
God heeft Hem nu met eer en heerlijkheid gekroond,
omdat Hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan.
Door Jezus werk zijn wij afgezonderd voor God.
Wij mogen delen in Zijn heerlijkheid.
Wij hebben nu dezelfde Vader als Hij.
Hij noemt ons zijn broeders en zusters.

Hij is onze genadige en trouwe Hogepriester voor God.
Hij heeft afgerekend met onze zonde.
Hij weet wat het is om te lijden en verzocht te worden.
Daarom kan Hij ons zo goed helpen.
Hij zal ons helpen ons lijden te doorstaan.
Hij zal ons helpen verleidingen te weerstaan.
Hij is ons genadig.
Ga in geloof naar Hem toe.
Dan ontmoet je Hem als een meevoelende Hogepriester,
die in al je behoeften kan voorzien.
Vertrouw gerust op Hem, Hij begrijpt jouw strijd.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!