donderdag 19 januari 2017

Hebreeën 5: Jezus is onze Hogepriester

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Hogepriester werd je niet omdat je dat zelf zo graag wilde.
Voor dat werk moest je door God geroepen zijn.
Dat gold voor de joodse hogepriester.
Dat gold ook voor Jezus Christus.
Hij heeft Zichzelf niet uitgekozen tot Hogepriester
God koos Hem tot onze grote Hogepriester..
Hij kreeg de speciale taak ons bij God te vertegenwoordigen.
Hij is onze Hogepriester in het hemels heiligdom.
Door Zijn werk is er voor ons ontferming en genade.
Door Zijn werk kunnen wij tot God komen.

Jezus liet gedurende Zijn aardse leven zien
dat Hij geschikt was om onze Hogepriester te zijn.
Hij leerde uit ervaring wat gehoorzaamheid inhield.
Ook als dat pijn en verlatenheid betekende.
Jezus bewees dat Hij daarin volmaakt was.
Hij nam onze zwakheden op Zich.
Hij heeft onze ziekten gedragen.
Hij onderging dezelfde verzoekingen die wij ook doorstaan.
Maar Hij deed het zonder te zondigen.
Hij vond Zijn hulp in het gebed.
Hij wist Zich volkomen afhankelijk van God.
Hij doorstond het lijden.
Hij volbracht het werk aan het kruis.
Hij stond op uit de dood.
En daarom verheerlijkte God Hem.
Hij is volkomen geschikt om Zijn werk
als Hogepriester in de hemel te gaan verrichten.
Door Zijn volmaakte gehoorzaamheid,
kon Hij eeuwige redding schenken.
aan alle mensen die Hem gehoorzamen.

Jezus was volmaakt gehoorzaam.
Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden.
Daarom kan Hij ons helpen en ons leren ook gehoorzaam te zijn.
Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn.
Hij begrijpt als geen ander wat wij doormaken.
Want Hij onderging dezelfde beproevingen als wij.
Door Jezus mag je komen tot Gods genadetroon.
Als je verzocht wordt, kun je naar Hem gaan om ontferming en genade.
Als je zondigt, kun je naar Hem gaan om vergeving.
Door Jezus is de weg naar God altijd vrij.

Blijf als christen niet steken in je geestelijke groei.
Het is niet de bedoeling dat je altijd baby blijft.
Groei op tot een volwassen christen.
Leer te onderscheiden tussen goed en kwaad.
Train jezelf daarin.
Leer herkennen wanneer verleiding op je afkomt.
Leer van Jezus hoe je ook dan gehoorzaam kunt zijn.
Leer te leven in afhankelijkheid van God.
Ga naar Jezus, je hemelse Hogepriester.
Laat je door Hem binnenleiden in de geestelijke volwassenheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!