donderdag 15 januari 2015

Recht en genade ontmoeten elkaar in Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Recht en genade passen voor ons gevoel niet bij elkaar.
Het zijn in onze beleving twee tegengestelde begrippen die niet met elkaar verenigbaar zijn.
We verwachten óf recht óf genade, maar niet beiden tegelijk.

Zo verwachten wij van een rechter dat hij in een strafzaak
een rechtvaardige straf bepaalt, niet dat hij genade toont aan een dader.
Aan de andere kant verwachten wij in onze persoonlijke relaties genade.
Een liefhebbende ouder is genadig voor zijn kind.
We verwachten dat vrienden genadig en mild voor elkaar zijn.

Maar God is beide.
Hij is een God die rechtvaardig oordeelt én een God van genade.
Hoe kan God deze tegengestelde begrippen met elkaar combineren?
Het antwoord is dat het offer van Jezus aan het kruis
het voor God mogelijk heeft gemaakt om recht en genade te combineren.

Gods recht veroordeelt ons tot de dood, omdat we door onze zonde schuldig zijn.
Maar in Zijn genade en liefde komt Hij naar ons toe
in de persoon van Jezus Christus en betaalt de straf voor ons.
Door het offer van Jezus aan het kruis, is God zowel rechtvaardig als vol genade.
Er wordt recht gedaan, God straft de zonde.
Tegelijk is het God zelf die het offer brengt,
die de straf en de consequenties draagt van onze zonden.
In plaats dat jij sterft aan het kruis,
ondergaat Jezus de dood die jij verdiende.
Zo wordt jij vrijgemaakt van de straf en ontvang je onverdiende genade.
Aan het kruis ontmoeten recht en genade elkaar.

Geweldig dat recht en genade bij God samenkomen.
Wat kunnen we verlangen naar recht als we al het onrecht in deze wereld zien.
En wat hebben ook wij zijn genade nodig.
Wat is het dan geweldig dat bij God aan beiden wordt voldaan.
God zal eens alle onrecht recht zetten en vonnis vellen.
Maar je mag Gods genade ontvangen.
Schuil achter het bloed van Jezus.
Dan ben je niet langer schuldig meer, maar vrij.
Want wanneer je Zijn genade ontvangt,
dan is al je schuld vernietigt en uitgewist aan het kruis.
Recht en genade ontmoeten elkaar in Jezus.
Verheug je in het offer wat Jezus voor jou bracht!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!