7 januari 2015

Heb je vijanden lief

God is een God van genade.
Hij is niet slechts goed voor wie Hem liefhebben,
maar Zijn goedheid strekt zich ook uit
naar wie vijandig tegenover Hem staan.
Hij geeft zon en regen voor iedereen,
voor goede en slechte mensen. (Mat 5:45)

Wees genadevol naar anderen,
zoals God genadevol is voor jou.
Heb je vijanden lief, zegt Jezus.
Liefhebben van vrienden is niet uitzonderlijk.
Dat doen anderen ook.
Maar goed zijn voor alle mensen,
ook hen die je slecht behandelen,
dat valt op en maakt je anders dan anderen.
Door dat te doen lijk je op je Vader in de hemel.
Je vijand liefhebben onderscheidt je van de wereld.

Genadig en liefdevol zijn voor anderen begint in je gebed.
Bid voor mensen die jou in moeilijkheden brengen.
Bidden voor je vijanden helpt je
om hen te gaan zien zoals God hen ziet.
Dat zal je houding tegenover hen milder maken,
je helpen om ontferming te tonen.
Bidden voor je vijanden
zal je daardoor helpen om goed voor hen te zijn.
Net zoals God goed is voor iedereen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mattheüs 5:43-48 (Basic Bijbel)
43 Jullie hebben gehoord dat er in de Boeken is gezegd:
'Houd van je broeders en haat je vijanden.' ...
44 Maar Ik zeg tegen jullie: houd van je vijanden ...
en bid voor de mensen door wie jullie slecht behandeld worden.
45 Want dan zijn jullie kinderen van jullie hemelse Vader.
Want Hij laat zijn zon schijnen op goede mensen en op slechte mensen.
Ook laat Hij het regenen op goede mensen en op slechte mensen.
46 Als jullie houden van de mensen die ook van jullie houden,
waarom zou God jullie dan een beloning geven?
De slechte mensen doen toch precies hetzelfde?
47
En als jullie alleen je vrienden groeten, dan doen jullie toch niets bijzonders?
De slechte mensen doen toch precies hetzelfde?
48 Wees volmaakt, want jullie hemelse Vader is óók volmaakt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.