10 augustus 2015

Train de volgende generatie

Leef je geloof, geloofsopvoeding, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Wij zullen onze kinderen vertellen
over de machtige daden van de Heer,
de wonderen die Hij heeft gedaan.
(Psalm 78: 4 BGT)


Elke generatie krijgt van God de verantwoordelijkheid
om de volgende generatie te vertellen over wat Hij heeft gedaan.
Zodat ze God leren kennen en Hem leren vertrouwen.

Waarschuw je kinderen dat het niet goed zal gaan
wanneer ze zich afkeren van Gods goedheid.

Bid dat je kinderen hun vertrouwen op God stellen
en zijn daden niet zullen vergeten
en zich zullen houden aan Zijn regels.

Train de volgende generatie.
Als je kinderen hebt,
geldt die opdracht ook voor jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

1 opmerking:

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.