8 december 2015

Een nieuwe werkelijkheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Zonde, dood en scheiding van God
kwamen de wereld binnen door Adam.
Maar door Jezus dood en opstanding
is er een nieuwe werkelijkheid.

Je kunt overgaan van Adams werkelijkheid
naar de werkelijkheid van Jezus.
Een werkelijkheid waarbij we weer verzoend zijn met God,
een werkelijkheid waarbij onze zonden zijn weggedaan,
een werkelijkheid waarbij mensen vrijgesproken worden,
een werkelijkheid waarbij de dood niet het laatste woord heeft,
maar er eeuwig leven is voor iedereen die gelooft.

Deze nieuwe werkelijkheid
is niet mogelijk door verdienste of door eigen goed gedrag.
Deze nieuwe werkelijkheid is alleen mogelijk door Jezus.
Door Jezus mogen wij Gods genadegeschenk ontvangen.
Door Jezus is er voor jou die nieuwe werkelijkheid.

BOEKENTIP WEEK 50
1. Genade ervaren  (Tineke de Groot, € 9,90) 
Genade. Een groot woord met een diepe betekenis. Wat is genade eigenlijk? En waar kom je genade in je dagelijks leven tegen? Dit boek laat je aan de hand van allerlei bijbelteksten en ervaringsverhalen nadenken over genade. Genade ervaren gaat over de eeuwige, liefdevolle Vader, die in ons levensverhaal aanwezig is. Gods genade is allesomvattend en reikt verder dan dat wij ooit kunnen beseffen. 

Koop bij bol.com

 
2. Genade is een risico ( Charles R. Swindoll, €15,95)
 In het boek is de schrijver op zoek naar een goed evenwicht tussen genade en wet. Ook nu vinden we in de kerk enerzijds een wettisch accent waarin alles moet en anderzijds uitsluitende nadruk op de genade waarin alles mag. Tussen deze uitersten geeft de schrijver in goed leesbare en diepgaande studies een evenwichtige middenweg aan. Benadrukt wordt hoe, levend in Gods genade, blijdschap en dankbaarheid de mens van binnenuit motiveren om heilig te leven. (Biblion recensie, M. v.d. Vlugt.) 

Koop bij bol.com

Bestel je dit of andere boeken en producten via een link of button op deze site
dan ondersteun je daarmee het werk van Leef je geloof.
Je helpt mij daarmee om geloofsopbouwende blogs
aan jou en vele anderen te kunnen aanbieden.
Hartelijk dank daarvoor!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.